office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Uncategorized @sr

Dan devojčica

Mart 2012 – Jun 2012. Međunarodni Dan devojčica je ustanovljen na nivou Ujedinjenih nacija i obeležava se u svetu svake godine poslednjeg četvrtka u aprilu, sa ciljem da se devojčice upoznaju sa netipičnim profesijama kojima se žene bave. Udruženje poslovnih žena Srbije prvi put je organizovalo manifestaciju 26. aprila 2012. godine u dvadeset i tri […]

Pročitaj više >>

Projekat “Smanjenje nezaposlenosti žena u ruralnim sredinama kroz razvoj turističkog proizvoda”

Jul 2011 – jul 2012. Cilj ovog projekta je smanjenje nezaposlenosti žena u ruralnim sredinama Srbije organizovanjem obuka iz preduzetništva i socijalnih medija, kroz mentorstvo, konsalting i posete kompanijama uspešnih preduzetnica (uspešnim preduzetnicama koje su vlasnice kompanija). Partneri na ovom projektu su Regionalna privredna komora Valjevo, koja uključuje gradove Valjevo, Šabac i Loznicu, i Regionalna […]

Pročitaj više >>

Projekat „Izgradnja kapaciteta i unapređenje inovativnosti žena preduzetnika“

Mart 2011 – mart 2012. Cilj ovog projekta je jačanje inovativnosti preduzetnica, osnivanjem inovacionih centara za žene (FEM INO) u okviru Udruženja poslovnih žena Srbije. Takođe, jačanjem kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva koje podržavaju žensko preduzetništvo, kao i prepoznavanjem i nagrađivanjem preduzetnica koje su inovativne ili inovacijama unapređuju rad svojih kompanija, UPŽ promoviše samozapošljavanje žena […]

Pročitaj više >>

Projekat: “Žensko preduzetništvo: izgradnja kapaciteta, umrežavanje i mentorstvo”

Oktobar 2011 – mart 2012. Udruženje poslovnih žena Srbije pruža pomoć i sarađuje sa organizacijama koje podržavaju žensko preduzetništvo u lokalnim zajednicama, u cilju izgradnje kapaciteta kroz razvoj i rast broja članica, usluga i aktivnosti. Pored saradnje sa lokalnim organizacijama koje rade na osnaživanju žena, takođe je neophodno stupiti u kontakt sa ženama koje su […]

Pročitaj više >>

“Freja” Forum

2007 – 2012. Ovaj projekat je u toku i odvija se u svakoj od pet zemalja Zapadnog Balkana: Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Albaniji sa opštim ciljem da podstakne demokratske procese kroz izgradnju različitih mreža saradnje. Na forumima koji se održavaju u različitim gradovima (državama) svake godine, između neprofitnih organizacija, privatnog sektora i […]

Pročitaj više >>

Evropska mreža Ambasadora ženskog preduzetništva

Jun 2010 – jun 2012. Projekta ima za cilj da doprinese promociji ženskog preduzetništva u Srbiji kroz uspostavljanje nacionalne mreže Ambasadorki. Kampanje vezane za preduzetništvo u svim regionima u Srbiji će inspirisati žene da pokrenu sopstvene biznise i postanu preduzetnice. Ambasadorke će pomoći da se poveća poverenje između ciljnih grupa da bi osnovale nove firme […]

Pročitaj više >>

Evropska mreža mentora ženskog preduzetništva

Novembar 2011 – novembar 2013. Cilj projekta je jačanje ženskog preduzetništva širom Srbije kroz uspostavljanje nacionalne mreže mentora. Fokus projekta je pružanje kompletnih mentoring usluga preduzetnica koje su vlasnice preduzeća iz svih regiona u Srbiji sa ciljem da pomognu ženama da prevaziđu probleme koji se pojavljuju na početku poslovanja. Mentori će tokom projekta savetovanjem pomoći […]

Pročitaj više >>

Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU

June 2010-June 2011 „Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU: Preduzetnice preduzetnicama otvaraju nove mogućnosti za razvoj ženskog preduzetništva“. Projekat je finansirala Evropska unija. Postignuta je saradnja između organizacija koje promovišu žensko preduzetništvo iz Srbije (Udruženje poslovnih žena Srbije) i iz Evropske unije (Udruženje jumpp iz Nemačke). Jačanjem ovog partnerstva omogućeno je stvaranje […]

Pročitaj više >>

Održivost ženskih biznisa u Srbiji- institucionalni okvir, šanse i izazovi

Mart-Decembar 2010 Održivost ženskih biznisa u Srbiji- institucionalni okvir, šanse i izazovi. Projekat je finansirala nemačka agencija za međunarodnu saradnju GTZ (sada GiZ). Jačanje saradnje/povezivanja/veza između organizacija civilnog društva (Udruženje poslovnih žena), javnog sektora (Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministrarstvo rada i socijalne politike) i privatnog […]

Pročitaj više >>

Podizanje nivoa svesti o dobrim praksama korporativne društvene odgovornosti u promovisanju položaja žena na tržištu rada

Septembar – Decembar 2010 Podizanje nivoa svesti o dobrim praksama korporativne društvene odgovornosti u promovisanju položaja žena na tržištu rada. Projekat je finasirao UNIFEM (sada UN Women). Ovaj projekat je imao za cilj povećanje saradnje sva tri sektora (javnog, privatnog i civilnog) u implementaciji najboljih praksi, koje promovišu zapošljavanje žena koje su pogođene procesom privatizacije […]

Pročitaj više >>