office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Uncategorized @sr

Podstičemo žensko preduzetništvo u Srbiji

Jul 2014 – April 2015 Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) uz podršku i saradnju Centra za internacionalna privatna preduzeća (Center for International Private Enterprise – CIPE) realizuje projekat „Podstičemo žensko preduzetništvo u Srbiji“. Projekat se sprovodi u pet gradova Srbije (Beograd, Zaječar Čačak, Valjevo i Subotica) i uz podršku lokalnih udruženja poslovnih žena. Cilj projekta je […]

Pročitaj više >>

Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu

Novembar 2013 – Novembar 2014 Projekat „Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu” (“Preduzetnice doprinose”) ima za cilj jačanje dijaloga između UPŽ Srbije, lokalnih udruženja preduzetnica i Parlamenta, kako bi se uticalo na formulisanje politika, koje će biti rodno senzitivne kad je reč o preduzetništvu. Udruženje poslovnih žena Srbije aktivnosti na projektu „Preduzetnice […]

Pročitaj više >>

Unapređenje ženskog preduzetništva u Srbiji kroz mentorstvo i umrežavanje

Jul 2013 – Decembar 2013 Udruženje poslovnih žena Srbije započinje novi projekat “Unapređenje ženskog preduzetništva u Srbiji kroz mentorstvo i umrežavanje”, koji podržava CIPE – Centar for International Private Entreprise. Projekat obuhvata  uključivanje 15 mladih žena koje su na početku preduzetništva i žele da unaprede svoje poslovanje u rad sa mentorima. Projektom će biti obuhvaćeno […]

Pročitaj više >>

Osposobljavanje mladih žena s telesnim i razvojnim smetnjama

Maj 2013 – Novembar 2013. U okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti Udruženje poslovnih žena Srbije realizuje u saradnji sa Domom za decu i omladinu ometenu u razvoju „Sremčica“ iz Beograda projekat „Osposobljavanje mladih žena s telesnim i razvojnim smetnjama“. Podršku projektu pruža Međunarodni ženski kluba iz Beograda (International Women’s Club). Dom za decu i omladinu […]

Pročitaj više >>

Promocija ženskog preduzetništva u Severnoj i Istočnoj Srbiji kroz javno zagovaranje

Oktobar 2012 – Septembar 2013. Udruženje poslovnih žena ovaj projekat sprovodi u dve paralelne i komplementarne aktivnosti: Prva aktivnost UPŽ će se ogledati  kroz zajednički rad sa grupom žena preduzetnica u severnoj i istočnoj Srbiji i pomoći prilikom uspostavljanja i registracije njihovih lokalnih udruženja poslovnih žena. Fokus će biti usmeren na dva grada u dva […]

Pročitaj više >>

Promocija ženskog preduzetništva u Jugozapadnoj Srbiji

Avgust 2012 – April 2013. Udruženje poslovnih žena Srbije je započelo saradnju sa grupom žena preduzetnika u Jugozapadnoj Srbiji, kako bi im pomoglo da osnuju i registruju novo lokalno udruženje preduzetnica u ovom regionu. Zajedno sa osnivačicama i novim članicama izgrađuju se kapaciteti nove organizacije civilnog društva – Udruženja poslovnih žena Jugozapadne Srbije, kroz razvoj […]

Pročitaj više >>

Unapređenje kapaciteta MSP na implementaciji Principa osnaživanja žena

Januar 2013 – Oktobar 2013. Projekat „Unapređenje kapaciteta MSP na implementaciji Principa osnaživanja žena“ ima za cilj da upozna rukovodioce, a pre svega vlasnice malih i srednjih preduzeća sa 7 principa osnaživanja žena koji su inicirani od strane kancelarija UN WOMEN i Globalnog dogovora UN i da pomogne u njihovoj implementaciji u tim preduzećima. U Srbiji je […]

Pročitaj više >>

Žene napreduju

Decembar 2012 – Decembar 2013. Projekat „Žene napreduju“ ima za cilj da poveća učešće žena preduzetnika u kreiranju lokalne ekonomske politike u manje razvijenim područjima u Srbiji kroz promociju pitanja vezanih za preduzetništvo i samozapošljavanje. Projekat je usmeren na jačanje saradnje između lokalnih udruženja poslovnih žena i Udruženja poslovnih žena Srbije, kao i na jačanje […]

Pročitaj više >>

Balkan Women Coalition for Professional Qualification and Training in the field of Business and Economic Science” – B-Wco

Projekat “Balkanska mreža udruženja poslovnih žena za profesionalnu kvalifikaciju i trening u domenu poslovanja i ekonomskih nauka” (B-Wco) razvijen je između 8 zemalja Balkanskog regiona (Grčka, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Turska, Srbija, Makedonija i Albanija) i zasniva se na dugoročnoj saradnji i radu organizacija i nevladinih udruženja iz regiona kako bi se dostigao zajednički cilj – pružanje podrške […]

Pročitaj više >>

Razvoj lokalnih udruženja preduzetnica u cilju uspostavljanja dijaloga sa javnim sektorom i jačanje mreže inovativnih ženskih biznisa FEMM INNO Net

Septembar 2012 – Decembar 2012. Ovaj projekat je nastavak prethodnog projekta koji je bio finansiran od strane GIZ u 2011. godini „Promovisanje inovativnosti kod žena preduzetnika“, čiji je cilj bio stvaranje mreže ženskih inovativnih kompanija (FEMM INNO NET) u tri regiona u Beogradu, Kraljevu i Valjevu, zajedno sa opštinama koje pripadaju ovim regionima. Aktivnosti koje […]

Pročitaj više >>