office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Raniji projekti

„Podizanje inovacionih i poslovnih kapaciteta MSPP za uključivanje u lance dobavljača“

Opšti cilj projekta je unapređenje inovacionih i poslovnih kapaciteta MSPP i podizanje nivoa njihove konkurentnosti, kako bi se na adekvatan način uključili u lance dobavljača i time obezbedili bolji pristup tržištu i plasman roba i usluga kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Poseban fokus je na jačanju potencijalnih dobavljača među mladim preduzetnicama. Aktivnosti […]

Pročitaj više >>

Ekonomsko osnaživanje žena koje su ostale bez posla starosti 45+ godina

Projekat ima za cilj pružanje podrške ženama suočenim sa gubitkom posla u osetljivom životnom dobu, kako bi se ekonomski i društveno ponovo angažovale. Osnaživanje žena realizovaće se kroz paket specijalizovanih radionica, u kojima će učestvovati najmanje 100 učesnica zainteresovanih za određene vrste obuka. Obuke će biti podeljene u 4 modula, koji će obuhvatiti sledeće teme: […]

Pročitaj više >>

Telenor Dan devojčica 2017

Mart 2017– Maj 2017 Dan devojčica u IKT- u ustanovljen je na nivou Ujedinjenih nacija i obeležava se svakog poslednjeg četvrtka u aprilu. Od 2001. godine, kada je u Evropi (Nemačkoj) prvi put obeležen Dan devojčica, u ovoj manifestaciji učestvovalo je više od million devojčica. Dan devojčica u IKT-u ima za cilj da devojčice osnaži prilikom […]

Pročitaj više >>

„Razvoj MSPP jačanjem pristupa tržištu kroz uključivanje u lance dobavljača, sa akcentom na žensko preduzetništvo“

SEPTEMBAR 2016 – APRIL 2017 Projekat ima za cilj da podstakne uključivanje MSPP u lance dobavljača velikih kompanija, u oblasti proizvodnje, prerade i trgovine. Osim toga, cilj je i da se unapredi pozicija MSPP na tržištu i podstakne umrežavanje velikih i malih privrednih društava i stvaranje održivog „eko sistema” u domaćoj privredi. U vezi sa […]

Pročitaj više >>

„Uvođenje rodno senzitivnog upravljanja privredom na lokalnom nivou zajedničkim delovanjem Ženske parlamentarne mreže i Udruženja poslovnih žena Srbije“

OKTOBAR 2016 – MART 2017 Cilj projekta je razvijanje različitih budžetskih inicijativa lokalnih samouprava za dodelu sredstava za stimulisanje ženskog preduzetništva, što vodi ka lokalnom ekonomskom razvoju, kroz implementaciju rodno odgovornog budžetiranja (GRB) u preduzetništvu. Projekat će obuhvatiti aktivnosti u tri grada: Kraljevo – 14.11.2016. Zrenjanin – 14.12.2016. Vranje – januar 2017. Ovakvi modeli budžetskih […]

Pročitaj više >>

Pogledaj moju priču i postani preduzetnica

jun 2015 – novembar 2015 Cilj ovog projekta je promocija ženskog preduzetništva, kao i osnaživanje i podsticanje žena da pokrenu samostalni biznis – kroz predstavljanje uspešnih primera srpskih preduzetnica. Projekat je osmišljen da žensko preduzetništvo promoviše na vidljiv i pristupačan način. Važan element projekta je prezentacija uspešnih uzora – posebno za mlađe generacije žena sa […]

Pročitaj više >>

Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju

   1. jun – 31. decembar 2015. godine Osnovni cilj projekta “Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju” je unapređenje zaposlivosti mladih sa invaliditetom kroz informisanje, aktivaciju, neformalnu obuku, radnu praksu i izgradnju održive saradnje sa poslodavcima. Aktivnosti se realizuju u tri grada: Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Projektnim aktivnostima kreiraće se mehanizmi koji će predstavlјati podršku […]

Pročitaj više >>

Razvoj žena preduzetnica

novembar 2014. Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) u partnerstvu sa HD Evropskom konsalting grupom, realizuje projekat Regionalnog ekonomskog rasta (REG) “Razvoj žena preduzetnica“. Projekat je finansijski podržao USAID. Aktivnosti na ovom projektu se sprovode u Beogradu, Subotici i Vranju u vidu trodnevnih treninga. Treninzi su namenjeni početnicama u biznisu, preduzetnicama koje su svoje firme osnovale […]

Pročitaj više >>

Razvoj usluga za promociju ženskih start-up preduzeća

   oktobar 2014 – mart 2015 Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH  – GIZ) realizuje projekat „Razvoj usluga za promociju ženskih start-up preduzeća“. Projekat se sprovodi u Beogradu, Subotici i Valjevu uz saradnju lokalnih udruženja poslovnih žena. Projekat ima za cilj: Podizanje svesti […]

Pročitaj više >>

Promocija ženskog preduzetništva u jugoistočnoj Srbiji

                   septembar 2014 – jun 2015 Udruženje poslovnih žena Srbije će nastaviti sa radom na širenju mreže udruženja preduzetnica i sarađivaće sa grupom preduzetnica iz Vranja kako bi pružilo podršku osnivanju lokalnog Udruženja poslovnih žena. Novoosnovano udruženje će obuhvatiti žene iz nekoliko opština južne Srbije: Vladičin Han, […]

Pročitaj više >>