office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Projekti

Projekat „Izgradnja kapaciteta i unapređenje inovativnosti žena preduzetnika“

Mart 2011 – mart 2012. Cilj ovog projekta je jačanje inovativnosti preduzetnica, osnivanjem inovacionih centara za žene (FEM INO) u okviru Udruženja poslovnih žena Srbije. Takođe, jačanjem kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva koje podržavaju žensko preduzetništvo, kao i prepoznavanjem i nagrađivanjem preduzetnica koje su inovativne ili inovacijama unapređuju rad svojih kompanija, UPŽ promoviše samozapošljavanje žena […]

Pročitaj više >>

Projekat: “Žensko preduzetništvo: izgradnja kapaciteta, umrežavanje i mentorstvo”

Oktobar 2011 – mart 2012. Udruženje poslovnih žena Srbije pruža pomoć i sarađuje sa organizacijama koje podržavaju žensko preduzetništvo u lokalnim zajednicama, u cilju izgradnje kapaciteta kroz razvoj i rast broja članica, usluga i aktivnosti. Pored saradnje sa lokalnim organizacijama koje rade na osnaživanju žena, takođe je neophodno stupiti u kontakt sa ženama koje su […]

Pročitaj više >>

“Freja” Forum

2007 – 2012. Ovaj projekat je u toku i odvija se u svakoj od pet zemalja Zapadnog Balkana: Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Albaniji sa opštim ciljem da podstakne demokratske procese kroz izgradnju različitih mreža saradnje. Na forumima koji se održavaju u različitim gradovima (državama) svake godine, između neprofitnih organizacija, privatnog sektora i […]

Pročitaj više >>

Evropska mreža Ambasadora ženskog preduzetništva

Jun 2010 – jun 2012. Projekta ima za cilj da doprinese promociji ženskog preduzetništva u Srbiji kroz uspostavljanje nacionalne mreže Ambasadorki. Kampanje vezane za preduzetništvo u svim regionima u Srbiji će inspirisati žene da pokrenu sopstvene biznise i postanu preduzetnice. Ambasadorke će pomoći da se poveća poverenje između ciljnih grupa da bi osnovale nove firme […]

Pročitaj više >>

Evropska mreža mentora ženskog preduzetništva

Novembar 2011 – novembar 2013. Cilj projekta je jačanje ženskog preduzetništva širom Srbije kroz uspostavljanje nacionalne mreže mentora. Fokus projekta je pružanje kompletnih mentoring usluga preduzetnica koje su vlasnice preduzeća iz svih regiona u Srbiji sa ciljem da pomognu ženama da prevaziđu probleme koji se pojavljuju na početku poslovanja. Mentori će tokom projekta savetovanjem pomoći […]

Pročitaj više >>

Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU

June 2010-June 2011 „Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU: Preduzetnice preduzetnicama otvaraju nove mogućnosti za razvoj ženskog preduzetništva“. Projekat je finansirala Evropska unija. Postignuta je saradnja između organizacija koje promovišu žensko preduzetništvo iz Srbije (Udruženje poslovnih žena Srbije) i iz Evropske unije (Udruženje jumpp iz Nemačke). Jačanjem ovog partnerstva omogućeno je stvaranje […]

Pročitaj više >>

Održivost ženskih biznisa u Srbiji- institucionalni okvir, šanse i izazovi

Mart-Decembar 2010 Održivost ženskih biznisa u Srbiji- institucionalni okvir, šanse i izazovi. Projekat je finansirala nemačka agencija za međunarodnu saradnju GTZ (sada GiZ). Jačanje saradnje/povezivanja/veza između organizacija civilnog društva (Udruženje poslovnih žena), javnog sektora (Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministrarstvo rada i socijalne politike) i privatnog […]

Pročitaj više >>

Podizanje nivoa svesti o dobrim praksama korporativne društvene odgovornosti u promovisanju položaja žena na tržištu rada

Septembar – Decembar 2010 Podizanje nivoa svesti o dobrim praksama korporativne društvene odgovornosti u promovisanju položaja žena na tržištu rada. Projekat je finasirao UNIFEM (sada UN Women). Ovaj projekat je imao za cilj povećanje saradnje sva tri sektora (javnog, privatnog i civilnog) u implementaciji najboljih praksi, koje promovišu zapošljavanje žena koje su pogođene procesom privatizacije […]

Pročitaj više >>

Unapređenje komunikacije sa članstvom i relevantim institucijama

Avgust-Novembar 2010 Unapređenje komunikacije sa članstvom i relevantim institucijama. Projekat je finansirala Nacionalna agencija za regionalni razvoj. Ovim projektom podržano je restrukturiranje i unapređenje interne i eksterne komunikacije Udruženja poslovnih žena Srbije. Kreirana je multifunkcionalna baza članica UPŽ u programu Access, urađen je kompletan novi vizueleni identitet sajta UPŽ sa posebnim akcentom na međusobno povezivanje […]

Pročitaj više >>

“Ronja” – edukacioni centar za žene

2007-2010 “Ronja” – edukacioni centar za žene (Obrazovanje za otpočinjanje biznisa). Ovaj projekat finansira Ulof Palme centar-Udruženje stanara iz Švedske. Osim promocije “Ronja” modela (meta plan seminar), UPŽ je organizovalo obuke za start-up za nezaposlene žene u saradnji sa beogradskim opštinama (Voždovac, Zvezdara, Rakovica i Skupština grada). Sto žena je učestovalo u Ronja edukacijama u […]

Pročitaj više >>