office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Aktuelni projekti

Angažovanje SES eksperta (Senior Expert savetnika) iz Nemačke preko Udruženja poslovnih žena Srbije

 

O programu

Experten Servise – SES (www.ses-bonn.de) je neprofitna fondacija subvencionisana od strane nemačke države i privrede sa sedištem u Bonn-u/SR Nemačka koja organizuje prenos znanja i iskustva „Made in Germany“ putem volonterskih angažmana penzionisanih nemačkih eksperata u malim i srednjim preduzećima, ustanovama stručnog i školskog obrazovanja, institucijama javne uprave, socijalne zaštite i zdravstvenog sistema kao i u poslovnim organizacijama širom sveta. Klijenti putem angažovanja SES eksperata unapređuju stručno obrazovanje, usavršavanje i kvalifikaciju stručnog i vodećeg kadra. Sektori ekspertize pokrivaju sledeće oblasti: industrija (sve oblasti), agrar/poljpoprivreda, zanatstvo, trgovina, sektor usluga i sektor obrazovanja. Rad Senior eksperata ogleda se u brzoj i praktičnoj pomoći na licu mesta, s glavnim ciljem da se klijenti obuče da samostalno rade na rešavanju problema.

Senior eksperti

U SES registru evidentirano je oko 15.000 stručnjaka koji više nisu poslovno aktivni i stavljaju svoje iskustvo i znanje besplatno na raspolaganje. Za izbor eksperta je osim poslovnog iskustva, zdravlja, poznavanja stranih jezika i iskustva sa radom u inostranstvu merodavna i ekonomska nezavisnost kao i sposobnost prilagođavanja lokalnim uslovima u mestu angažovanja.

Uslovi za angažovanje

Osnova za SES angažovanje je potreba za rešavanjem konkretnih problema uz stručno usavršavanje, koja se proverava od strane SES-a u smislu postavljenog cilja, stepena željenog transfera tehničkog znanja i obima kvalifikacije. Odlučujući kriterijumi su podizanje nivoa obrazovanja, poboljšanje produktivnosti ili stvaranje sigurnih radnih mesta.

Preduslov za obradu zahteva je jasan opis problema kao i željenog cilja koji bi se postigao angažovanjem eksperta. Nalogodavac su preduzeća (pre svih mala i srednja), obrazovne ustanove, opštine, javne ustanove kao i druge institucije. Međunarodne organizacije takođe mogu da pošalju zahtev za angažman eksperta. Pravni osnov za SES angažman je ugovor koji sklapaju SES i nalogodavac, kao i sporazum koji sklapaju SES i ekspert. Ne postoji ugovorna veza izmedju eksperta i nalogodavca, ali SES obavezuje eksperta na lojalan odnos prema nalogodavcu.

Procedura angažovanja SES eksperta

  • Potrebno je popuniti obrazac kojim se zahteva angažovanje SES eksperta i što preciznije opisati potrebe kompanije/institucije, želje i ciljeve u vezi sa zadacima koje SES ekspert treba da obavlja;
  • UPŽ u svojstvu zvaničnog predstavnika SES programa u Srbiji zatim prosleđuje zahtev za angažovanje eksperta u SES centralu u Nemačkoj;
  • Nakon evaluacije konkretnog zahteva iz Nemačke centrale na UPŽ adresu stiže predlog sa biografijom/profilom odgovarajućeg kandidata;
  • UPŽ Srbije zatim obaveštava nalogodavca o predloženom ekspertu, koji i donosi konačnu odluku o eventualnom angažmanu predloženog kandidata. U slučaju da predloženi ekspert ne odgovara potrebama nalogodavca, proces selekcije se ponavlja. Predhodno opisani koraci nisu obavezujući i nalogodavac ima pravo da u bilo kom trenutku odustanete od procesa angažmana SES eksperta.
  • Nakon odabira eksperta sa SES organizacijom nalogodavac sklapa zvanični sporazum o angažovanju eksperta i počinju pripreme za misiju eksperta u kompaniji.
  • U zavisnosti od međusobnog dogovora, boravak SES eksperta kod nalogodavca traje između 2-6 nedelja. U slučaju dodatne potrebe, može se ugovoriti dodatni dolazak eksperta kod nalogodavca. Trajanje prve posete eksperta firmi uglavnom iznosi 2-3 nedelje;

Finansiranje

Klijenti snose tzv. lokalne troškove.  Vaša obaveza je da obezbedite smeštaj (hotel, apartman, stan, vikendica, garsonjera, soba), ishranu (tri obroka dnevno), lokalni prevoz (transfer od aerodroma BGD do mesta angažmana kao i od smeštaja do firme/institucije za vreme savetovanja u Vašem preduzeću, kao i  transfer pri odlasku savetnika do aerodroma) kao i simboličan honorar (džeparac) u iznosu od 7 evra dnevno. Ovaj honorar (džeparac) se isplaćuje savetniku u gotovini, na samom početku ili nakon izvršenog savetovanja (to može biti dogovoreno sa savetnikom direktno po njegovom dolasku).

Ostale troškove (dolazak i odlazak avionom, međunarodno osiguranje ekpserta kao i administrativne troškove) preuzima SES.

Kontakt za angažovanje SES eksperta:          

Udruženje poslovnih žena Srbije

Volgina 15 | 11060 Beograd | Srbija

Tel/Fax: +381 11 6776 801

 

E-mail: office@poslovnezene.org.rs

Studija: Potrebe preduzetnica u sektoru organske i tradicionalne hrane u odabranim regionima Srbije

Oktobar 2017 – Januar 2018

Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) je u okviru saradnje sa Nemačkom agencijom za međunarodnu saradnju (GIZ) izvršilo istraživanje, analizu i stvaranje baze aktera, obuhvatajući žene/preduzetnice koje se bave proizvodnjom organske i/ili tradicionalne hrane koja je specifična za ciljno područje ovog istraživanja, južnu i jugozapadnu Srbiju. Ciljno područje obavljenog istraživanja ali i budućih aktivnosti u ovoj tematskoj oblasti obuhvata pet okruga u južnoj Srbiji (Nišavski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Pčinjski) i dva okruga u jugozapadnoj Srbiji (Zlatiborski i Moravički).

Istraživanje i prikupljanje podataka o trenutnom stanju kada govorimo o proizvodnji organske i tradicionalne hrane od strane žena, preduzetnica, MSP i lokalnih udruženja u projektnom regionu poslužilo nam je za kreiranje baze podataka potencijalnih učesnica projekta. Mnoge žene koje se bave proizvodnjom tradicionalne hrane nisu zvanično registrovane kao vlasnice, direktorke ili menadžerke. Pomoću ovog istraživanja uspeli smo da napravimo bazu podataka od preko 40 lica/lokalnih udruženja/preduzetnica koji se bave proizvodnjom tradicionalne i organske hrane. Ova brošura sadrži rezultate istraživanja kao i podatke i informacije o domaćinstvima, preduzećima, zadrugama, udruženjima i proizvodnim programima.