Aktuelni projekti Archives - Stranica 2 od 2 - Udruženje poslovnih žena Srbije
office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Aktuelni projekti

U Zrenjaninu održana radionica „Ravnopravno u lancu vrednosti“

U okviru projekta „Ravnopravno u lancu vrednosti“, koji realizuje Udruženje poslovnih žena Srbije uz podršku ambasade Kraljevine Holandije i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, posle Beograda (23 – 24. januar), u Zrenjaninu, u Startit Centru je održana  dvodnevna radionica 18. i 19. marta kao praktična obuka, a 20. i 23. maja u Valjevu je planirana i treća.

Cilj radionica, kao praktične obuke, je unapređenje preduzetničkih veština žena radi njihovog  uključivanja u lance dobavljača. Preduzetnice imaju priliku da savladaju QAB analizu, poslovnu komunikaciju sa potencijalnim poslovnim partnerima, da saznaju kako istražiti tržište, zadržati autentičnost i prilagoditi se promenama koje su neminovne, kao i da se upoznaju sa mnogim drugim tehnikama. Treneri na obukama su članice UPŽ Srbije, Tatjana Mamula Nikolić, stručna konsultantkinja i vlasnica agencije ACT2B i Tatjana Jevđović, holistička terapeutkinja, osnivač  Beauty Imagini doo i Integra Life kluba.

Uredi članak

Projekat „Ravnopravno u lancu vrednosti“ ima za cilj promociju uključivanja malih i mikro kompanija u lanac vrednosti velikih korporacija, kako bi se njihovo samozapošljavanje učinilo održivim i na taj način osnažili ekonomski kapaciteti žena u Srbiji. Projekat promoviše pomoć razvoju ženskog preduzetništva, a u skladu sa Nacionalnim akcionim planom u delu ekonomskog osnaživanja žena, kao i sa principima koje je definisala Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women). Uključivanje žena u lanac vrednosti je 5. princip osnaživanja žena, а ovim projektom se podstiče njegova primena i sprovodi koncept održive ekonomije u kojoj su svi privredni akteri deo jedinstvenog eko sistema u kome ostvaruju korist, istovremeno doprinoseći razvoju privrede i društva u celini. Prepoznata je potreba veće saradnje i povezivanja korporativnog sektora sa sektorom malih preduzeća, posebno ženskim biznisima, koji su međusobno udaljeni. Zato je u okviru projekta već održan panel na ovu temu, ali su organizovani i B2B sastanci, na kojima su predstavnici korporativnog sektora imali priliku da se direktno upoznaju sa preduzetnicama – članicama Udruženja poslovnih žena Srbije, koje su u više navrata imale prezentacije i izložbe na kojima su predstavljale svoje proizvode i usluge.

Otvoren konkurs za takmičenje „UHVATI IDEJU“

KO I KAKO MOŽE UČESTVOVATI?

 • Devojčice 7. i 8. razreda osnovne škole
 • Devojčice u timu od 3 članice 
 • U vašem kratkom videu (do 59 sekundi) prikazujete svoje preduzetničke (biznis) ideje
 • Svaki tim može prijaviti po jedan video

AKO ISPUNJAVATE OVA 4 USLOVA, PRIJAVITE VAŠ VIDEO RAD NA TAKMIČENJE!

KOJE SU FAZE TAKMIČENJA?

Prva faza

 • Pristigle radove ocenjuje stručna komisija UPŽ Srbije i bira finalistkinje
 • Radove finalistkinja objavljujemo na YouTube kanalu i Instagramu UPŽ Srbije  

Druga faza

 • Obaveštavamo finalistkinje
 • Finalistkinje učestvuju u radionici: „Uhvati ideju“, u Beogradu, 25.04. 2019. godine
 • Nakon radionice, u javnom finalu biće proglašene pobednice
 • Autorke najboljih video radova očekuju vredne nagrade

Preuzmite konkursnu dokumentaciju:

Formular za prijavu (2019.)

Saveti za izradu video rada (2019.)

Prijave možete slati isključivo putem We-transfera (www.wetransfer.com) na mejl: dan-devojcica@poslovnezene.org.rs

Prijave za takmičenje počinju: 18.03.2019. godine.

Konkurs će trajati do: 19.04.2019. godine, u ponoć.

Počasni institucionalni pokrovitelj projekta:

 

„Program stručnog usavršavanja – obuke nastavnika u oblasti razvijanja preduzetničkih kompetencija kod nastavnika i učenika i stvaranju uslova za realizaciju preduzetništva u osnovnim školama“

DECEMBAR 2018 – AVGUST 2019.
Projekat ima za cilj osnaživanje učitelja i predmetnih nastavnika da kroz aktivnosti učeničke zadruge doprinesu razvijanju preduzetničkih kompetencija kod učenika.

Specifični ciljevi ovog projekta su:

 • Upoznavanje polaznika sa ključnim pojmovima i konceptima preduzetništva;
 • Upoznavanje polaznika sa zakonskom regulativom koja se odnosi na učeničke zadruge;
 • Upoznavanje polaznika sa mogućnostima korišćenja učeničkih zadruga kao modela za razvoj preduzetništva;
 • Osnaživanje polaznika za korišćenje projektnog pristupa u učenju u cilju razvijanja preduzetničkih kompetencija kod učenika.

Po završetku obuke učesnici će biti u stanju da:

 • Prepoznaju svoju ulogu u razvoju preduzetničkih kompetencija kod učenika;
 • Razvijaju učeničku zadrugu kao model preduzetništva;
 • Planiraju i realizuju preduzetničke projekte;
 • Koriste efikasne načine za angažovanje učenika u radu učeničke zadruge;

Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

„Ravnopravno u lancu vrednosti“

 Septembar 2018. – avgust 2019.

Cilj projekta „Ravnopravno u lancu vrednosti“ je promocija uključivanja malih i mikro kompanija u lanac vrednosti velikih korporacija, kako bi se njihovo samozapošljavanje učinilo održivim i na taj način osnažili ekonomski kapaciteti žena u Srbiji.

Uključivanje žena u lanac vrednosti je jedan od principa Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), preciznije petog: ,,Razvijati kompaniju, lanac snabdevanja i marketing na način koji osnažuje žene“. Ovaj princip se pre svega odnosi na ,,Proširenje poslovne saradnje kompanija u vlasništvu žena, uključujući mala preduzeća i žene preduzetnice“.

Kompanijama koje budu pružile najbolje primere za uključivanje u lance vrednosti, Udruženje poslovnih žena Srbije dodeliće specijalno priznanje „Rodno najsenzitivnija kompanija“, a u okviru najveće manifestacije za promociju ženskog preduzetništva u Srbiji „Cvet uspeha za ženu zmaja“.

Institucionalnu podršku projektu pruža Koordinacionoo telo za rodnu ravnopravnost sa predsednicom prof. dr Zoranom Mihajlović, potpredsednicom Vlade RS i predsednicom Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

Projekat je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

 

„Buđenje digitalnog preduzetništva – od novih oblika ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena“

SEPTEMBAR 2018 – NOVEMBAR 2019.

Novu osetljivu društvenu grupu u Srbiji čine žene starosti od 18 do 55 godina, koje se zapošljavaju preko globalnih digitalnih platformi. One nisu nevidljive samo lokalnom zakonodavstvu i investitorima, nego se nose i sa nedostatkom ili ograničenim pristupom prednostima formalnog zaposlenja.

Projekat ima za cilj povećanje nivoa formalnog zapošljavanja putem promocije preduzetništva među ženama iz Srbije koje rade na digitalnim platformama u sektorima koji ostvaraju dodatnu vrednost, ali nisu kao takvi prepoznati.

Na osnovu istraživanja u projektu biće kreirane rodno senzitivne preporuke koje će biti distribuirane stejkholderima (kreatorima politika, poslovnom sektoru, radnicima).

Projektom će biti obučeno i mentorisano 90 mladih žena za dalji rad na digitalnim platformama, kroz promociju održivog formalnog digitalnog rada sa akcentom na osnaživanje žena.

Obuke će se održati u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

UPŽ Srbije realizuje sa projekat u saradnji sa Centrom za istraživanje javnih politika, nezavisnim istraživačkim centrom u Beogradu, sa sadržajnim portfoliom u osnaživanju raznih osetljivih grupa u domenima zaposlenja i društvene inkluzije.

Ovaj projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija.

„Savetodavna i tehnička podrška ženskim proizvođačima organske i tradicionalne hrane u zapadnoj i južnoj Srbiji“

Trajanje projekta: maj –novembar 2018

Zahvaljujući rezultatima istraživanja i analizi o potrebama preduzetnica u sektoru organske i tradicionalne hrane, koja je sprovedena u 2017. godini, a predstavljena u Studiji, kreirano je pružanje konkretnih mera podrške za 2018. godinu, koje obuhvataju obuke, savetodavne i mentorske usluge.

Obuke su namenjene proizvođačima tradicionalne i organske hrane južne i jugozapadne Srbije, koji žele da unaprede svoje preduzetničke veštine za razvoj i lansiranje na tržištu novih/ redizajniranih proizvoda zasnovanih na uspešnoj kombinaciji tradicionalnih prehrambenih proizvoda i modernih tehnika dizajna/ brendiranja/ digitalni marketing i komunikacija.  Obuke će biti održane u dva grada u Srbiji, u Vranju i u Požegi.

Projekat je realizovan u okviru saradnje sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a podržan projektom Razvoj privatnog sektora u Srbiji (PSD).

Telenor Dan devojčica 2018

Mart 2018. – Maj 2018.

Dan devojčica u IKT- u ustanovljen je na nivou Ujedinjenih nacija i obeležava se svakog poslednjeg četvrtka u aprilu. Od 2001. godine, kada je u Evropi (Nemačkoj) prvi put obeležen Dan devojčica, u ovoj manifestaciji učestvovalo je više od million devojčica. Dan devojčica u IKT-u ima za cilj da devojčice osnaži prilikom odabira budućih profesija, da ne podležu stereotipima, već da se rukovode ličnim interesima i talentima.

Udruženje poslovnih žena Srbije prvi put je organizovalo Dan devojčica 28. aprila 2011. godine.

U proteklih 7 godina koliko UPŽ Srbije sprovodi Dan devojčica kroz projekat je prošlo više od 6500 devojčica, a rezultati pokazuju zainteresovanost devojčica da kroz ovakav vid realnih susreta sa preduzetnicama prepoznaju preduzetništvo kao moguće buduće mesto za zapošljavanje.

Ove godine Telenor Dan devojčicaće se odvijati i realizovati kroz tri različite aktivnosti.

Aktivnost 1: Takmičenje za osnovce: „Uhvati ideju“

U okviru takmičenja će timovi učenica završnih razreda osnovne škole biti pozvane da kroz korišćenje savremenih načina komunikacije predstave svoje preduzetničke ideje. Prilikom osmišljavanja i prezentovanja svojih ideja moći će da koriste formu video rada, a radovi koji uđu u finale takmičenja biće prezentovani na Instagram i You Tube kanalima UPŽ Srbije. Nakon evaluacije radova, stručna komisija će doneti odluku o pobednicima, a nagrade će biti dodeljene u okviru Trening radionice za finalistkinje.

Aktivnost 2: Glavni događaj- posete kompanijama

Glavni događaj planiran je za četvrtak,26. 04. 2018. godinekada učenice završnih razreda osnovnih škola posećuju izabrana preduzeća u svim gradovima u Srbiji gde će biti održan „Dan devojčica“ i tako dobijaju priliku da steknu konkretna iskustva u oblasti u kojima žene nisu dovoljno zastupljene, poput inženjerstva, mašinstva i IT sektora. Takođe, UPŽ Srbije namerava da nastavi sa praksom promovisanja preduzetništva među mladim osobama i u drugim sektorima, te poziva i druge kompanije da otvore svoja vrata devojčicama i tako doprinesu podsticanju njihovog većeg učešća u preduzetništvu, u kojem još uvek postoji rodni jaz.

Aktivnost 3: Trening radionica za finalistkinje „Uhvati ideju u digitalnom svetu“

Trening radionica za finalistkinje će se održati u četvrtak, 26.04.2018. godine i imaće za temu preduzetništvo kod mladih, kada će predstavnice timova najboljih radova koji su ušli u finale nakon radionice imatii petominutne prezentacije svojih radova nakon čega će bit doneta odluka o pobednicima nakon glasanja stručne komisije.

Počasni institucionalni pokrovitelj projekta:

Angažovanje SES eksperta (Senior Expert savetnika) iz Nemačke preko Udruženja poslovnih žena Srbije

 

O programu

Experten Servise – SES (www.ses-bonn.de) je neprofitna fondacija subvencionisana od strane nemačke države i privrede sa sedištem u Bonn-u/SR Nemačka koja organizuje prenos znanja i iskustva „Made in Germany“ putem volonterskih angažmana penzionisanih nemačkih eksperata u malim i srednjim preduzećima, ustanovama stručnog i školskog obrazovanja, institucijama javne uprave, socijalne zaštite i zdravstvenog sistema kao i u poslovnim organizacijama širom sveta. Klijenti putem angažovanja SES eksperata unapređuju stručno obrazovanje, usavršavanje i kvalifikaciju stručnog i vodećeg kadra. Sektori ekspertize pokrivaju sledeće oblasti: industrija (sve oblasti), agrar/poljpoprivreda, zanatstvo, trgovina, sektor usluga i sektor obrazovanja. Rad Senior eksperata ogleda se u brzoj i praktičnoj pomoći na licu mesta, s glavnim ciljem da se klijenti obuče da samostalno rade na rešavanju problema.

Senior eksperti

U SES registru evidentirano je oko 15.000 stručnjaka koji više nisu poslovno aktivni i stavljaju svoje iskustvo i znanje besplatno na raspolaganje. Za izbor eksperta je osim poslovnog iskustva, zdravlja, poznavanja stranih jezika i iskustva sa radom u inostranstvu merodavna i ekonomska nezavisnost kao i sposobnost prilagođavanja lokalnim uslovima u mestu angažovanja.

Uslovi za angažovanje

Osnova za SES angažovanje je potreba za rešavanjem konkretnih problema uz stručno usavršavanje, koja se proverava od strane SES-a u smislu postavljenog cilja, stepena željenog transfera tehničkog znanja i obima kvalifikacije. Odlučujući kriterijumi su podizanje nivoa obrazovanja, poboljšanje produktivnosti ili stvaranje sigurnih radnih mesta.

Preduslov za obradu zahteva je jasan opis problema kao i željenog cilja koji bi se postigao angažovanjem eksperta. Nalogodavac su preduzeća (pre svih mala i srednja), obrazovne ustanove, opštine, javne ustanove kao i druge institucije. Međunarodne organizacije takođe mogu da pošalju zahtev za angažman eksperta. Pravni osnov za SES angažman je ugovor koji sklapaju SES i nalogodavac, kao i sporazum koji sklapaju SES i ekspert. Ne postoji ugovorna veza izmedju eksperta i nalogodavca, ali SES obavezuje eksperta na lojalan odnos prema nalogodavcu.

Procedura angažovanja SES eksperta

 • Potrebno je popuniti obrazac kojim se zahteva angažovanje SES eksperta i što preciznije opisati potrebe kompanije/institucije, želje i ciljeve u vezi sa zadacima koje SES ekspert treba da obavlja;
 • UPŽ u svojstvu zvaničnog predstavnika SES programa u Srbiji zatim prosleđuje zahtev za angažovanje eksperta u SES centralu u Nemačkoj;
 • Nakon evaluacije konkretnog zahteva iz Nemačke centrale na UPŽ adresu stiže predlog sa biografijom/profilom odgovarajućeg kandidata;
 • UPŽ Srbije zatim obaveštava nalogodavca o predloženom ekspertu, koji i donosi konačnu odluku o eventualnom angažmanu predloženog kandidata. U slučaju da predloženi ekspert ne odgovara potrebama nalogodavca, proces selekcije se ponavlja. Predhodno opisani koraci nisu obavezujući i nalogodavac ima pravo da u bilo kom trenutku odustanete od procesa angažmana SES eksperta.
 • Nakon odabira eksperta sa SES organizacijom nalogodavac sklapa zvanični sporazum o angažovanju eksperta i počinju pripreme za misiju eksperta u kompaniji.
 • U zavisnosti od međusobnog dogovora, boravak SES eksperta kod nalogodavca traje između 2-6 nedelja. U slučaju dodatne potrebe, može se ugovoriti dodatni dolazak eksperta kod nalogodavca. Trajanje prve posete eksperta firmi uglavnom iznosi 2-3 nedelje;

Finansiranje

Klijenti snose tzv. lokalne troškove.  Vaša obaveza je da obezbedite smeštaj (hotel, apartman, stan, vikendica, garsonjera, soba), ishranu (tri obroka dnevno), lokalni prevoz (transfer od aerodroma BGD do mesta angažmana kao i od smeštaja do firme/institucije za vreme savetovanja u Vašem preduzeću, kao i  transfer pri odlasku savetnika do aerodroma) kao i simboličan honorar (džeparac) u iznosu od 7 evra dnevno. Ovaj honorar (džeparac) se isplaćuje savetniku u gotovini, na samom početku ili nakon izvršenog savetovanja (to može biti dogovoreno sa savetnikom direktno po njegovom dolasku).

Ostale troškove (dolazak i odlazak avionom, međunarodno osiguranje ekpserta kao i administrativne troškove) preuzima SES.

Kontakt za angažovanje SES eksperta:          

Udruženje poslovnih žena Srbije

Volgina 15 | 11060 Beograd | Srbija

Tel/Fax: +381 11 6776 801

 

E-mail: office@poslovnezene.org.rs

Studija: Potrebe preduzetnica u sektoru organske i tradicionalne hrane u odabranim regionima Srbije

Oktobar 2017 – Januar 2018

Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) je u okviru saradnje sa Nemačkom agencijom za međunarodnu saradnju (GIZ) izvršilo istraživanje, analizu i stvaranje baze aktera, obuhvatajući žene/preduzetnice koje se bave proizvodnjom organske i/ili tradicionalne hrane koja je specifična za ciljno područje ovog istraživanja, južnu i jugozapadnu Srbiju. Ciljno područje obavljenog istraživanja ali i budućih aktivnosti u ovoj tematskoj oblasti obuhvata pet okruga u južnoj Srbiji (Nišavski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Pčinjski) i dva okruga u jugozapadnoj Srbiji (Zlatiborski i Moravički).

Istraživanje i prikupljanje podataka o trenutnom stanju kada govorimo o proizvodnji organske i tradicionalne hrane od strane žena, preduzetnica, MSP i lokalnih udruženja u projektnom regionu poslužilo nam je za kreiranje baze podataka potencijalnih učesnica projekta. Mnoge žene koje se bave proizvodnjom tradicionalne hrane nisu zvanično registrovane kao vlasnice, direktorke ili menadžerke. Pomoću ovog istraživanja uspeli smo da napravimo bazu podataka od preko 40 lica/lokalnih udruženja/preduzetnica koji se bave proizvodnjom tradicionalne i organske hrane. Ova brošura sadrži rezultate istraživanja kao i podatke i informacije o domaćinstvima, preduzećima, zadrugama, udruženjima i proizvodnim programima.