office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Organski rast, akcenat na mobilnom bankarstvu

FEZA TAN, PREDSEDNICA IZVRŠNOG ODBORA UNIKREDIT BANKE

U 2019. godini ćemo se fokusirati na potrebe klijenata kroz digitalizaciju, kako bismo im obezbedili odlično korisničko iskustvo. Ubeđeni smo da kvalitetnim uslugama možemo da napravimo pravu razliku. Cilj naše digitalne transformacije je povećanje efikasnosti
Feza Tan, predsednica Izvršnog odbora UniCredit banke

Strateški plan Unikredit grupe se bazira na organskom rastu i stoga smo mi u potpunosti fokusirani na njegovo izvršenje. „Transform 2019“ napreduje i brže od očekivanja i već daje opipljive rezultate zasnovane na poslovanju Grupe, kaže u razgovoru za Magazin Biznis Feza Tan, predsednica Izvršnog odbora Unikredit banke, odgovarajući na naše pitanje u vezi sa ukrupnjavanjem na bankarskom tržištu Srbije. Gospođa Tan ističe da je 2018. godina bila izuzetno uspešna za banku.

„Možda je najbolji dokaz za naše izvanredne rezultate to što smo ove godine postali druga banka u Srbiji kada je u pitanju ukupna aktiva, sa tržišnim učešćem od 11,9 odsto na kraju drugog kvartala. Takođe smo uspeli da povećamo broj klijenata u prvih šest meseci u odnosu na isti period 2017. godine.“

Magazin Biznis: Digitalizacija se nezaustavljivo razvija u uslugama… Na šta će biti akcenat u 2019. godini?

Feza Tan: U 2019. godini ćemo se fokusirati na potrebe klijenata kroz digitalizaciju kako bismo im obezbedili odlično korisničko iskustvo, jer smo ubeđeni da kvalitetnim uslugama možemo da napravimo pravu razliku. Cilj naše digitalne transformacije jeste povećanje efikasnosti. Na primer, naše mobilno bankarstvo omogućava prijavljivanje uz otisak prsta ili prepoznavanje lica, dok je provera stanja tekućeg računa moguća bez prijave na aplikaciju. U našim ekspoziturama je moguće potpisivanje transakcionih naloga na tablet uređajima uz mogućnost dobijanja elektronskog dokumenta na e-mail ili u okviru internet i mobilnog bankarstva. U narednom periodu planiramo nove funkcionalnosti mobilne aplikacije, a to su napredni načini kontrole i planiranja finansija.

Magazin Biznis:  Potpisali ste, zajedno sa još četiri banke, ugovor o pomoći pri finansiranju malih i srednjih preduzeća sa Evropskim investicionim fondom. Šta bi bile vaše sugestije firmama koje imaju potrebu za kreditiranjem?

Feza Tan: Razvoj malih i srednjih preduzeća je od ključnog značaja za održivi rast srpske privrede i stoga nije bilo dvojbe da li da učestvujemo u tome ili ne. Ovo je za nas, praktično, druga tranša, jer smo prvi ovakav ugovor sa Evropskim investicionim fondom potpisali 2014. godine u vrednosti od 30 miliona evra, tako da sa novim ugovorom imamo ukupan iznos od 55 miliona evra. Zahvaljujući tome, mi sada imamo priliku da dodatno podržimo sektor malih i srednjih preduzeća, a naročito kompanije koje imaju dobre poslovne rezultate, ali nemaju odgovarajuće kolaterale. Prema našem iskustvu, ovakve kompanije dolaze iz manje razvijenih područja zemlje i stoga će unapređenje njihovog poslovanja posledično doprineti kako rastu stope zaposlenosti, tako i razvoju lokalnih zajednica.

Magazin Biznis: Samo devet odsto domaćinstava u Srbiji koristi energetski efikasne proizvode. Kako pojačati svest stanovništva o značaju energetske efikasnosti?

Feza Tan: Pre deset godina, mi smo jedino od naučnika mogli da čujemo da nas očekuju dramatične klimatske promene u budućnosti. Ali sada ne možemo zatvarati oči, jer im i sami svedočimo. Zato treba da se suočimo sa tim i da vodimo računa o životnoj sredini zbog narednih generacija. Zahvaljujući ugovoru koji smo potpisali sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, građanima koji žele da investiraju u energetski efikasne tehnologije u svojim domaćinstvima, možemo da ponudimo ne samo povoljne dinarske kredite, već i povraćaj novca u iznosu od 15 do 20 odsto od investicije, u zavisnosti od toga u šta se sve investira.

Magazin Biznis: Pitanje kursa u Srbiji je stalno aktuelno, iako je postignuta relativna stabilnost i predvidivost domaće valute. Kakve su projekcije za 2019. godinu?

Od početka 2018. godine vrednost domaće valute je veoma stabilna. Ovakav trend je posledica odnosa ponude i tražnje na međubankarskom deviznom tržištu, ali i atraktivne kamatne stope hartija od vrednosti i jačanja poverenja stranih investitora u njih. Do kraja godine ne očekujemo značajnije oscilacije, ali ni u narednoj godini, imajući u vidu stabilnu makroekonomsku situaciju, kao i efikasno sprovođenje monetarne politike od strane Narodne banke Srbije i njenu odlučnost u očuvanju finansijske stabilnosti.

Magazin Biznis: Kako analitičari Unikredit grupe vide godinu iza nas i kakve su prognoze?

Feza Tan: Prema procenama analitičara naše Grupe, Srbija se približava kraju godine sa povoljnim okruženjem za reforme. Oni su revidirali svoje prognoze kada je u pitanju rast bruto društvenog proizvoda za 2018. sa 3,3 odsto na četiri odsto, s obzirom na to da je rast bio snažniji od onog koji se očekivao u prvom kvartalu godine. Budžetski suficit u 2018. i mali deficit u 2019. godini će omogućiti dodatni padjavnog duga. Novi aranžman sa MMFom i pregovori o ulasku u Evropsku uniju mogli bi da budu dobro iskorišćeni za sprovođenje reformi. Domaća potražnja će verovatno ostati najveći pokretač rasta.

 

Izvor: Magazin Biznis

Autor: Danijela Nišavić

 

Društveno odgovorno poslovanje i zaposleni

 

Magazin Biznis: Nedavno ste dobili i nagradu za rodno najsenzitivniju kompaniju, a imate i tradiciju u društveno odgovornom poslovanju.

Feza Tan: Izuzetno smo ponosni na to što nam je Udruženje poslovnih žena dodelilo nagradu kao jednoj od kompanija koja vodi računa o rodnoj ravnopravnosti. Mi želimo da i druge kompanije podstaknemo da povedu računa o rodnoj ravnopravnosti, jer današnje poslovno okruženje nije moguće zamisliti bez žena. Mi u Unikredit banci imamo identičan broj dama i muškaraca u Izvršnom odboru, u prvoj i drugoj liniji upravljanja i ponosni smo na to što ne postoje razlike u visini zarada i bonusa. Ali, osim toga imamo i druge pogodnosti: žene nakon porodiljskog odsustva mogu da rade četiri sata dnevno kako bi period odvajanja od deteta bio što bezbolniji, za polazak deteta u prvi razred i žene i muškarci dobijaju slobodan dan, a kreirali smo ustove za rad od kuće i omogućili fleksibilno radno vreme, kako bi naši zaposleni mogli da bolje uravnoteže svoj porodični život i poslovne obaveze.

Magazin Biznis: Poznate su i volonterske aktivnosti zaposlenih Unikredit banke…

Feza Tan: Pre dve godine smo promenili našu društveno odgovornu strategiju, koja je mahom bila filantropska, u votontersku, kako bismo uključili zaposlene. Zašto smo to uradili? Pre svega zato što je ljudski kapital jedna od najvećih vrednosti Unikredit banke. U skladu sa tim, shvatiti smo da društvu možemo pružiti dodatnu vrednost od koje će imati korist na duge staze – znanje i stručnost naših zaposlenih. Osim toga, želeli smo da uključimo zaposlene u sve ono što radimo za lokalne zajednice kako bismo podigli svest o tome koliko je važno biti odgovoran građanin. Moram da kažem da su rezultati promene orijentacije banke fantastični. Prošle godine smo uspeti da angažujemo skoro 50 odsto zaposlenih u različitim aktivnostima, a sada možemo da kažemo da smo taj rekord u ovoj godini već oborili. Banka se pridružila aktivnostima organizacije Dostignuća mladih u Srbiji. U poslednje dve godine više od 60 zaposlenih učestvovalo je u preko 10 takmičenja „Poslovni izazov“ u svojstvu mentora i žirija i na taj način pomoglo srednjoškolcima da razviju svoje biznis planove.Osim toga, organizovali smo votonterske aktivnosti sređivanja dvorišta nekoliko škola u četiri regiona naše mreže ekspozitura.

Magazin Biznis: Da li je razvijanje timskog duha uticalo i na međuljudske odnose?

Feza Tan: Ovim inicijativama pokazali smo ne samo svoju posvećenost lokalnim zajednicama, već smo i ojačali timski duh, što je sigurno unapredilo naše međusobne odnose i pozitivno uticalo na bolji učinak na poslu. Postoji još jedna inicijativa na koju smo veoma ponosni i koja traje već 10 godina, a to je humanitarna inicijativa “Stara lutka za novi osmeh”. Tokom decembra pozivamo svoje zaposlene i njihovu decu da spakuju stare igračke i odeću i pošalju ih deci koja žive u domovima bez roditeljskog staranja. Na taj način čitave porodice uživaju i u poklanjanju. Osim toga, uključili smo porodice u naše društveno odgovorne aktivnosti – tako što učestvujući u Trci zadovoljstva tokom Beogradskog maratona, banka izdvaja značajnu finansijsku podršku organizaciji BelHospice.