office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Da li kompanije u Srbiji kreiraju povoljno okruženje za žene?

Proteklih godina pitanje o jednakosti polova postalo je prisutno u gotovo svim oblastima i industrijama, a na njega su pozivali i muškarci i žene. Kada je reč konkretno o ravnopravnosti polova na poslu, došlo je do izvesnih pomaka, s vremena na vreme potvrđuju stručnjaci. Ipak, postoje primeri napretka koji su nešto očigledniji, te mogu da stvore sliku da su svi pokazatelji neravnopravnosti prevaziđeni. Međutim, potpuna jednakost muškaraca i žena u kancelariji i dalje je izazov, i to na globalnom nivou.

U najvećem broju modernih kompanija plata više ne predstavlja osnovnu razliku, budući da su žene i muškarci sada podjednako plaćeni za isti rad, a u slučaju da nisu, žene su podržane u odluci da traže povišicu. Ni dress code se najčešće ne određuje prema istim principima kao ranije, što je pravilo jasnu razliku među polovima. Žene više nisu primorane da provode svaki dan u suknji „ispod kolena“ i štiklama, a postoji i izvestan prostor za kreativnost. Ipak, tu su i stavke koje pokazuju i nivo stagnacije na ovom polju. Jedna od njih jeste brojčani odnos muškaraca i žena u kompaniji, odnosno broj žena na rukovodećim pozicijama.

Dobra vest za ljude u Srbiji jeste da primeri dobre prakse postoje i na teritoriji naše države. Naime, najmlađi telekomunikacioni operater na našem tržištu, Vip mobile, broji 50 procenata žena među svojim zaposlenima, a kada je reč o liderskim pozicijama, i tu je brojka potpuno ista. Odnos muškaraca i žena u potpunosti je jednak. Pozitivnu praksu praćenu ovakvim rezultatom prepoznalo je Udruženje poslovnih žena Srbije, koje je Vipu nedavnouručilospecijalno priznanje „Rodno najsenzitivnija kompanija“, koje se dodeljuje velikim kompanijama koje primenjuju 5. princip Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena.

Osim ovih važnih brojki, Vip prepoznaje i značaj porodice i privatnog života u odnosu na poslovni, pa je politika firme usmerena upravo na usklađivanje ove dve sfere. Tako, zaposlenima je, između ostalog, obezbeđen period prilagođavanja posle porodiljskog odsustva sa kraćim radnim vremenom i isplatom pune zarade, fleksibilno radno vreme, pravo na dan rada od kuće ili korišćenje slobodnog dana van godišnjeg odmora. U kompaniji je oformljen i vrtić za decu zaposlenih, što znatno olakšava obaveze u toku i posle radnog vremena. Sve ovo doprinelo je da Vip mobile postane prva i, za sada, jedina kompanija sa Family Friendly sertifikatom za porodično odgovorno poslovanje u Srbiji, a ujedno i jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Srbiji.

Izvor: Žena Blic