office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

ANKETA – Razvoj digitalnog preduzetništva u Srbiji

ANKETA – Da li rad na digitalnim platformama pruža jednake mogućnosti ženama i muškarcima u Srbiji da ostvare svoje ekonomske potencijale i, ako to žele, da pokrenu svoj biznis?

Pomozite nam u sprovođenju ankete, koju realizuje Centar za istrazivanje javnih politika u saradnji sa Udruzenje poslovnih zena Srbije . Anketa se sprovodi u okviru projekta „Buđenje digitalnog preduzetništva – od novih oblika ranjivosti na tržištu rada do ekonomski osnaženih žena“.

ANKETU možete popuniti OVDE.

Za prvih 200 učesnica ankete obezbeđene su maskare „Big&Extreme“, koje daruje kompanija Avon Srbija.

Ovaj projekat je podržan pd strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women Serbia ) u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija.