office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Održan 12. Freja forum u Beogradu

U Beogradu je od 9. do 11. novembra 2018. godine, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, održan 12. po redu Freja forum, međunarodna konferencija, čije su osnovne teme jednake mogućnosti i demokratija.

Ovogodišnja posebna tema se odnosila na izazove digitalne budućnosti. Udruženje poslovnih žena Srbije je, kao glavni suorganizator, koordiniralo organizaciju ovog događaja u partnerstvu sa organizacijama iz javnog, poslovnog i nevladinog sektora iz regiona, Turske, Švedske i drugih zemalja EU, koji su okupljeni oko Freja foruma.

Na ovogodišnjim seminarima i radionicama, u fokusu su bili izazovi u današnjem svetu koje oblikuju nove informacione i komunikacione tehnologije, robotika i veštačka inteligencija. Tokom tri seminara i osam radionica sa različitim temama, iskristalisala su se tri aspekta sa kojih, uopšteno, možemo sagledati sve teme obrađene na forumu.Kad je reč o uticaju tehnologije na društvo, iako je razvoj novih tehnologija bilo moguće predvideti i pre 50 godina, načini na koje ove tehnologije sada utiču na odnose u društvu, kao i na ponašanje ljudi nije bilo moguće u potpunosti sagledati. Na osnovama današnjeg razvoja tehnologije, i predviđanja budućeg, nastaju novi modeli rada, upravljanja poslovanjem i razvojem uopšte. Nivo razvijenosti ekonomije i demokratije pojedinih država u velikoj meri je srazmeran razvijenosti IKT i digitalizacije državne uprave. Izvesno je da nas digitalna budućnost veoma brzo sustiže i da je neophodno stalno biti u toku sa onim što se dešava u oblasti razvoja tehnologije i promena koje ona podstiče u društvenom, ekonomskom i političkom okruženju.

Kao i prethodnih godina, i ove godine je tim Evropske mreže preduzetništva (EEN) iz Instituta Mihajlo Pupin, koji je član srpskog konzorcijuma EEN, iskoristio svoje, i učešće svojih klijenata iz Udruženja poslovnih žena Srbije na Freja forumu, za poslovne razgovore. Ove godine sagovornici srpskim pređuzećima bili su poslovni ljudi iz Švedske i Turske. Budući da je ovogodišnji forum za glavnu temu imao digitalizaciju kao našu (sadašnjost) i budućnost, najveći broj prisutnih je bio zainteresovan za moguću saradnju na poslovima u vezi sa informacionim i komunikacionim tehnologijama, saopštilo je Udruženje poslovnih žena Srbije.

Izvor: Magazin Biznis