office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Freja forum 2018

U Domu Narodne skupštine Republike Srbije održan je „Freja forum 2018“, na kojem se razgovaralo na teme jednakih mogućnosti, demokratije i izazova digitalne budućnosti. Učesnici Freja foruma bili su predstavnici zemalja zapadnog Balkana, Turske i Švedske.

Freja forum je neformalna organizacija koja već dvanaest godina održava konferencije na različite teme sa opštim ciljem da podstakne demokratske procese kroz izgradnju različitih mreža saradnje. Svake godine u novembru okupljaju se predstavnici Hrvatske, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Turske i Švedske, partneri Freja foruma, kako bi razgovarali o pitanjima jednakih mogućnosti, demokratiji i civilnom društvu. Zahvaljujući dosadašnjim rezultatima, Freja forum, koji je inciran u Švedskoj, a implementiran u svim pomenutim zemljama, prošle godine je bio i zvanični kandidat za Nobelovu nagradu za mir.

Na forumima koji se održavaju u različitim gradovima svake godine, između neprofitnih organizacija, privatnog sektora i institucija na zapadnom Balkanu ostvarena je multietničnost, multisektoralnost i multikulturalnost. Udruženje poslovnih žena Srbije koordinira na nacionalnom nivou ovaj projekat koji je od međunarodnog značaja, a realizuje ga u partnerstvu sa organizacijama iz javnog, poslovnog i nevladinog sektora iz regiona, koji su okupljeni oko Freja foruma. Održavanje foruma kruži po zemljama partnera, pa je tako ove godine došao red na Srbiju, a realizovan je u Narodnoj skupštini Republike Srbije zahvaljujući podršci Ženske parlamentarne mreže i Programa UN za razvoj (UNDP). Tokom ovogodišnjih seminara i radionica, u fokusu su izazovi u digitalnom svetu kao što su robotika i veštačka inteligencija, i kako i da li će oni uticati na demokratiju i ponašanje ljudi.

Teško je sumirati prezentacije i diskusije tokom 3 seminara i 8 radionica sa različitim temama u zajedničkom, opštem zaključku, međutim, iskristalisala su se tri aspekta sa kojih se mogu sagledati sve teme obrađene na forumu. Kad je reč o odnosu tehnologije na društvo, iako je razvoj novih tehnologija bilo moguće predvideti i pre 50 godina, načini na koje ove tehnologije sada utiču na odnose u društvu, kao i na ponašanje ljudi nije bilo moguće u potpunosti sagledati. Na osnovama današnjeg razvoja tehnologije, i predviđanja budućeg, nastaju novi modeli rada, upravljanja poslovanjem i razvojem uopšte. Nivo razvijenosti ekonomije i demokratije pojedinih država u velikoj meri je srazmeran razvijnosti IKT i digitalizacije državne uprave. Stara izreka da „na mladima svet ostaje“, je izuzetno aktuelna, na jednom od seminara veoma mladi učesnici su pokazali da i mladi mogu da podučavaju starije u digitalnom svetu. Možda bi još jedan opšti, veoma kratak zaključak bio, digitalna budućnost nas veoma brzo sustiže, neophodno je stalno biti u toku sa onim što se dešava u oblasti razvoja tehnologije, i promena koje ona podstiče u društvenom, ekonomskom i političkom okruženju.

Kao i prethodnih godina i ove godine je tim Evropske mreže preduzetništva (EEN) iz Instituta „Mihajlo Pupin“, koji je član srpskog konzorcijuma EEN, iskoristio svoje, i učešće svojih klijeneta iz Udruženja poslovnih žena Srbije na Freja forumu, za održavanje poslovnih razgovora. Ove godine sagovornici srpskim preduzećima bili su poslovni ljudi iz Švedske i Turske. Budući da je ovogodišnji forum za glavnu temu imao digitalizaciju kao našu (sadašnjost) i budućnosti, najveći broj prisutnih je bio zainteresovan za moguću saradnju na poslovima u vezi sa informacionim i komunikacionim tehnologijama, tako da je Institut bio pravo mesto za održavanje ovih razgovora, pa se prisutnima ispred Instituta obratio dr Đuro Kutlača, koji je ukratko predstavio i stanje ovog sektora u Srbiji. Rezultati poslovnih razgovora – ostvarene saradnje, uskoro bi trebalo da budu poznati.