office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Evaluacija Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost- učešće UPŽ u fokus grupi

U toku je evaluacija Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost, u kome su sadržane aktivnosti predviđene za realizaciju u periodu od 2016. do 2018. godine.

Predsednica Odbora za javno zagovaranje UPŽ Srbije, Gordana Đurđević, učestvovala je u fokus grupi sa predstavnicama i predstavnicima organizacija civilnog društva i nezavisnim stručnjacima i stručnjakinjama koji se bave oblašću rodne ravnopravnosti.

Evaluaciju Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost sprovodi SeConS grupa za razvojnu inicijativu, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UN Women, a u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost i uz finansijsku podršku Evropske unije.

Jedna od aktivnosti evaluacije je i organizacija ove fokus grupe kako bi se dobio uvid u to kako je tekla  primena Akcionog plana za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost u periodu od 2016. do 2018. godine, kao i određivanje smernica i preporuka za izradu novog akcionog plana.