office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

„Ravnopravno u lancu vrednosti“

 Septembar 2018. – avgust 2019.

Cilj projekta „Ravnopravno u lancu vrednosti“ je promocija uključivanja malih i mikro kompanija u lanac vrednosti velikih korporacija, kako bi se njihovo samozapošljavanje učinilo održivim i na taj način osnažili ekonomski kapaciteti žena u Srbiji.

Uključivanje žena u lanac vrednosti je jedan od principa Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), preciznije petog: ,,Razvijati kompaniju, lanac snabdevanja i marketing na način koji osnažuje žene“. Ovaj princip se pre svega odnosi na ,,Proširenje poslovne saradnje kompanija u vlasništvu žena, uključujući mala preduzeća i žene preduzetnice“.

Kompanijama koje budu pružile najbolje primere za uključivanje u lance vrednosti, Udruženje poslovnih žena Srbije dodeliće specijalno priznanje „Rodno najsenzitivnija kompanija“, a u okviru najveće manifestacije za promociju ženskog preduzetništva u Srbiji „Cvet uspeha za ženu zmaja“.

Institucionalnu podršku projektu pruža Koordinacionoo telo za rodnu ravnopravnost sa predsednicom prof. dr Zoranom Mihajlović, potpredsednicom Vlade RS i predsednicom Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

Projekat je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.