office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Intervju: Olivera Popović, Potpredsednica UPŽ Srbije:,,Žene pouzdaniji i sigurniji poslovni partneri”

Ukoliko razmišljaš o tome da li je pravi trenutak da u potpunosti promeniš profesiju, neka ti inspiraciju bude Olivera Popović, diplomirana matematičarka i od 2006. godine potpredsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, koja je nakon ,,redovne“ karijere otišla sasvim u drugom pravcu i posvetila se porodičnom biznisu – stomatološkoj ordinaciji! Sa Oliverom smo razgovarali o važnosti obrazovanja i edukacije u procesu promene profesije, uslovima za uspeh poslovnog projekta, a otkrila nam je i to koje su glavne slabosti ,,ženske poslovne priče“.

WANNABE MAGAZINE: Kada ste ušli u avanturu i izazov IT sektora, u vreme kad je to bilo nešto sasvim novo, da li je to bio vaš posao iz snova?

Olivera Popović: U vreme kada sam se opredeljivala za svoje buduće zanimanje, moj posao iz snova bila je profesija enterijeriste. Želela sam da upišem arhitekturu, ali pošto mi je matematika bila jača strana dok za slobodno crtanje i nisam bila baš nadarena, odlučila sam se za studije matematike. Još za vreme studija imala sam jasnu viziju da želim da se bavim u to vreme veoma inovatitivnim i novim zanimanjima iz oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija.

WANNABE MAGAZINE: Koliko je bila žena koje su se bavile savremenom tehnologijom tada, odnosno, da li se danas uočava značajan porast tog broja?

Olivera Popović: Kada sam se ja zapošljavala, u firmi koja je brojala više od 50 zaposlenih, radile su dve asistentkinje i dve programerke. Ostali zaposleni su bili muškarci. Kasnije, rastao je broj žena, ali njih na žalost, nije bilo dovoljno na tržištu rada. Tek sa širenjem firme i zapošljavanjem žena u administraciji, poboljšala se statistika. Kada sam napustila tu profesiju, prosek je bio oko 25% žena i to se smatralo visokim prosekom.

WANNABE MAGAZINE: Kao dugogodišnja članica, a zatim i potpredsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, stekli ste veliko iskustvo u podršci ženskom preduzetništvu – koje su najveće slabosti „ženske poslovne priče“ i kako ih prevazići?

Olivera Popović: Najveće slabosti „ženske poslovne priče“ ogledaju se stereotipima koji su još uvek prisutni u našem društvu kada su u pitanju žene kao poslodavci. Ta diskriminacija je često skrivena i nisu je svesni ni muškarci ni žene. Jedan od glavnih stereotipa je da žena ne može biti posvećena poslu onoliko koliko i muškarac zbog brige o porodici, a samim tim i pouzdan poslovni partner. Žene su obično tu kada treba da se radi, ali ne smatra se da su inovativne, dovoljno jake i sposobne da vode velike firme i korporacije.

WANNABE MAGAZINE:Koju vrstu podrške i pomoći Udruženje pruža ženama i kakav zadatak ima mentor?

Olivera Popović: Udruženje poslovnih žena Srbije od svog osnivanja bavi se edukacijom za započinjanje i razvoj preduzeća, umrežavanjem, mentorstvom, organizovanjem B2B sastanaka i drugim vidovima ekonomskog osnaživanja žena. Svaka od nabrojanih podršaka može biti krucijalna za razvoj nekog preduzeća u nekom momentu, ali mislim da je mentorstvo sigurno podrška koja se najviše pamti i traje veoma dugo. Naše je iskustvo da preduzetnice, a najčešće su to i naše članice,  koje su uspele u svom poslu, rado dele svoje iskustvo sa drugim preduzetnicama, početnicama. Formalno ili neformalno mentorstvo, razmena iskustva u razgovoru na našim redovnim sastancima ili putovanjima je odlika našeg Udruženja. Sve mi rado pomažemo jedna drugoj ako se nađemo u nevolji, iznosimo naše iskustvo u sličnim situacijama ili vredno i sistematično kroz program mentorstva koji smo razvili, radimo sa mladim preduzetnicama da bi im pomogle da što lakše prevaziđu početničke prepreke i krenu već utabanim stazama. A tada se između mentorke i početnice razvije odnos koji traje još dugo, a često se završava i partnerstvom u poslu, nekim novim proizvodom sa kojim zajeno izlaze na tržište.

WANNABE MAGAZINE: U kolikom procentu poslovni projekti žena uspevaju i prema vašem iskustvu, od čega to najviše zavisi?

Olivera Popović: Statistika koju je svojevremeno vodio EBRD pokazuje da žene u znatno većem procentu završavaju projekte koje su oni organizovali dok je generalno iskustvo banaka da su žene redovnije platiše kredita koje podižu. To samo pokazuje da su žene pouzdaniji i sigurniji partneri, koje teže ka tome da završavaju poslove u većem procentu od muškaraca.

WANNABE MAGAZINE: Kad žena reši da pokrene svoj posao, sa kakvim teškoćama treba da računa i gde su glavni izvori pomoći i podrške?

Olivera Popović: Postoje dve vrste prepreka, jedna u početku kada se firma osniva i druga u toku rasta i razvoja firme. Na početku, glavni problem žena u Srbiji koje se odlučuju da osnuju svoju firmu je to što su se one odlučile jer moraju, jer su ostale bez posla. Retko koja to radi iz izazova. Kao posledica toga je da često nisu podržane od strane porodice ili nemaju dobro razvijenu biznis ideju, a finanijska pomoć najčešće ne dolazi tako lako ni sa jedne strane. Kada žena uspe da prevaziđe dečije bolesti u razvoju firme i opstane više od 3 godine, tada su problemi najčešće u pristupu finansijama, potrebnim veštinama kao i pristupu tržištu, s obzirom na to da su žene u većini slučajeva vlasnice mikro i malih preduzeća.

WANNABE MAGAZINE: U svojoj bogatoj karijeri napravili ste potpuni zaokret i promenili profesiju – a to je nešto što je gotovo tabu u našem društvu. Kod nas još uvek vlada ubeđenje da smo „završili posao“ kad se zaposlimo i radimo za platu, a o promeni profesije retko ko razmišlja i još ređe se usuđuje. Kako je to išlo kod vas? Kojim putem ste došli  do promene profesije, da li je to bila neka vrsta prirodnog razvoja vaših interesovanja i sposobnosti, sticaj okolnosti, ili sve zajedno?

Olivera Popović: Kod mene je zaokret nastao u vreme kada sam već završavala svoju „redovnu“  karijeru, pred odlazak u zvaničnu penziju. Prošla sam jedan ciklus rada u državnoj firmi, prošla sam razvoj privatne firme od 3 do 150 zaposlenih i stekla veliko iskustvo. Radila sam u oblasti koja se promenila drastično za to vreme, od host računara i velikih poslovnih aplikacija, preko pojave PC, interneta, mobilnih telefona i poslovnih aplikacija na mobilnim uređajima, ali i aplikacija koje upravljaju vašim životom. Za sve vreme moje 35-ogodišnje karijere mnogo sam učila, tako da nisam mogla da ne vidim da mogu to znanje da primenim i u drugim oblastima i da vodim bilo koji drugi biznis iako nisam iz te profesije potekla. To bi bio onaj deo vašeg pitanja koji se odnosi na prirodni razvoj interesovanja i sposobnosti. A onda nastaje sticaj okolnosti da jedan od mojih sinova, preuzima porodični posao koji je razvio moj suprug, stomatološku ordinaciju i kreće da se suočava sa proširivanjem baze klijenata. Moje iskustvo, nove tehnologije, dinamičko menjanje tržišta i mnogi drugi faktori uticali su na to da krenem u istraživanje kako da obezbedim klijente porodičnoj ordinaciji i tako sam se našla u svetu marketinga i dentalnog turizma.

To je moje iskustvo, ali svakako preporučujem i mnogo mlađim osobama da kroz svoju profesiju prolaze širom otvorenih očiju, da mnogo uče, da su radoznali i hrabri da istražuju nova rešenja, a onda će i, ako bude potrebno, promena profesije doći sama od sebe, kao rezultat.

WANNABE MAGAZINE: U kojoj meri je obrazovanje važno za izgradnju karijere i poslovnog uspeha? U kojoj meri igra ulogu u promeni profesije – da li je uvek potrebna dodatna edukacija?

Olivera Popović: Edukacija je sigurno najvažnija karika u izgradnji karijere. Danas je nemoguće samo završiti formalno obrazovanje, zaposliti se i raditi jedan posao do penzije bez dodatne edukacije. Ona je neophodna i ako ne menjate profesiju. Promena profesije iziskuje sigurno i više i formalnog i neformalnog obrazovanja, ali i mnogo samoučenja, razmenu iskustava, konunikaciju na svim nivoima i koristeći sve raspoložive kanale. Često se govori o štetnim posledicama preteranog korišćenja interneta, retko o tome koliko je internet dao mogućnosti da se čovek sam edukuje, saznaje novitete, komunicira, upoznaje sa novim idejama što mu daje veliku mogućnost stvaranju novih vrednosti.

WANNABE MAGAZINE: Koliko se svest žena promenila od sredine devedesetih do danas, u smislu shvatanja svojih potreba, zalaganja za sebe i želje za nezavisnošću?

Olivera Popović: Čini mi se da se svest žena mnogo promenila kada je reč o shvatanjima svojih potreba, zalaganju za sebe i želje za nezavišnošću. I to je veoma dobro, otvara vrata ženama da budu uspešne, nezavisne, svoje. Ali, treba sagledati i posledice toga. Često čujem rečenicu i od devojaka i od momaka da ne mogu da nađu sebi adekvatnog partnera. Možda zvuči konzervativno, ali mislim da treba da se malo vratimo vrednostima koje neće ugroziti ekonomsku samostalnost žena, ali će omogućiti bolju komunikaciju među partnerima i zdraviji i kvalitetniji život. Za to je potrebno da se promeni svest i kod muškaraca i kod žena, svest o potrebama i jednog i drugog partnera, zajednička briga oko dece, oko egzistencije porodice, oko ambicija za postizanjem uspeha u karijerama. Verujte mi nije teško, potrebno je napraviti početni napor, a onda to postaje standard koji daje sreću i stabilnost i muškarcima i ženama.

WANNABE MAGAZINE: Šta je za vas lično najveći uspeh u karijeri, a šta uopšte u životu?

Olivera Popović: Moja karijera je išla uzlaznom putanjom, bilo da sam radila u društvenoj firmi ili razvijala sopstvenu ili pomagala razvoju već postojeće porodične firme, tako da svaki od tih perioda je za mene bio „najveći uspeh u karijeri“. Pošto sam sada posvećena porodičnoj stomatološkoj klinici, najveći uspeh mi je kada svakog meseca vidim porast broja novih pacijenta koji su došli zahvaljujući pre svega kvalitetu koji pružaju naši doktori, ali i strategiji koju smo zajednički osmislilii, a ja doprinela njenoj realizaciji. A sve to ne bi moglo da bude bez dobre komunikacije unutar porodice. Moj najveći uspeh u životu je svakako moja porodica. Danas sam na završetku još jednog ciklusa, životnog, starija unuka polazi u školu, mlađa je zdravo, pametno, veselo dete, a unuk uskoro treba da se rodi. Sinovi su uspešni poslovni i porodični ljudi, jedan je stomatolog, drugi je advokat, a suprug i ja ove godine slavimo 40 godina braka. Zar je potrebno više od toga?

WANNABE MAGAZINE: Šta biste poručili ženama koje pokreću sopstveni biznis u ovom trenutku?

Olivera Popović: Mnogi pre mene su slično poručivali: verujte u sebe, budite uporni i vredni. A moja lična poruka je: uspeh zavisi od vas, ne tražite izgovore, koncentrišite se na vašu ideju, učite mnogo. I pridružite nam se u Udruženju poslovnih žena, tu smo radi vas.

Izvor: Wannabe Magazine

Fotografije: Miomir Milić

Autor: Aleksina Đorđević