office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

UPŽ na radionici „Obrazovanje i inovacije – put ka kvalitetnim poslovima za mlade“

Na konsultativnoj radionici „Obrazovanje i inovacije – put ka kvalitetnim poslovima za mlade“ učestvovala je dr Sanja Popović Pantić, predsednica UPŽ Srbije.

Na radionici je bilo reči o tome u kojoj meri politike u oblasti zapošljavanja u Srbiji prepoznaju značaj obrazovanja i inovacija kao preduslova ekonomskog i društvenog razvoja, a samim tim i kreiranja kvalitetnih radnih mesta za mlade, koji su u veoma nepovoljnom položaju na tržištu rada.