office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

UPŽ na konferenciji „Uloga poduzetništva u jugoistočnoj Europi“

Članice UPŽ Srbije i predsednica Udruženja dr Sanja Popović Pantić učestvovale su na konferenciji „Uloga poduzetništva u jugoistočnoj Europi“ koja je održana u Zagrebu, Hrvatska.

   

Na konferenciji je bilo reči o tome kakva je preduzetnička klima ne samo u Hrvatskoj, već i u regionu, a sa posebnim fokusom na žensko preduzetništvo. Naglašeno je da je cilj konferencije da se istakne da su preduzetnici veoma važni za ekonomiju svakog društva, jer ostvaruju 90% ukupnih prihoda svake države. Takođe, istaknuto je da  će se žene teško odlučiti na bavljenje preduzetništvom i uključiti u samostalne poslovne poduhvate ako nemaju podršku institucija, a pogotovo porodice, bez čega neće ni počinjati. U tome im mogu pomoći razna udruženja, kao i Međunarodna mreža poslovnih žena.

Dr Sanja Popović Pantić, predsednica UPŽ naglasila je da je da bi bilo sjajno kada bi žene imale bolji pristup Evropskim fondovima u većoj meri nego što imaju do sada.

Konferencija su zajednički organizovali: Međunarodna mreža poslovnih žena, Zaklada Konrad Adenauer, Hrvatska gospodarska komora i Evropska preduzetnička mreža.