office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

„Savetodavna i tehnička podrška ženskim proizvođačima organske i tradicionalne hrane u zapadnoj i južnoj Srbiji“

Trajanje projekta: maj –novembar 2018

Zahvaljujući rezultatima istraživanja i analizi o potrebama preduzetnica u sektoru organske i tradicionalne hrane, koja je sprovedena u 2017. godini, a predstavljena u Studiji, kreirano je pružanje konkretnih mera podrške za 2018. godinu, koje obuhvataju obuke, savetodavne i mentorske usluge.

Obuke su namenjene proizvođačima tradicionalne i organske hrane južne i jugozapadne Srbije, koji žele da unaprede svoje preduzetničke veštine za razvoj i lansiranje na tržištu novih/ redizajniranih proizvoda zasnovanih na uspešnoj kombinaciji tradicionalnih prehrambenih proizvoda i modernih tehnika dizajna/ brendiranja/ digitalni marketing i komunikacija.  Obuke će biti održane u dva grada u Srbiji, u Vranju i u Požegi.

Projekat je realizovan u okviru saradnje sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a podržan projektom Razvoj privatnog sektora u Srbiji (PSD).