office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Radionica na temu radnog prava za članice Udruženja

Članica UPŽ Srbije, advokat, Ljubica Radović je u Maloj sali Instituta „Mihajlo Pupin“ za članice Udruženja održala radionicu na temu radnog prava.

Na radionici pod nazivom „Radno pravo- šta svaki poslodavac i zaposleni treba da znaju“ obrađene su teme koje se tiču propisa koji regulišu radno pravnu materiju, koji su to akti koje poslodavac treba da poseduje, šta je najvažnije kod zaključivanja Ugovora o radu, koji su sve načini prestanka radnog odnosa itd. Takođe, Ljubica je prisutnim članicama predstavila i primera iz svoje dugogodišnje prakse.