office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Radionica „Ishrana u službi zdravlja i lepote“

U organizaciji UPŽ Srbije održana je radionica pod nazivom „Ishrana u službi zdravlja i lepote“.

                                                             

Ovakve radionice doprinos su održivosti Udruženja u okviru kojih članice na volonterskoj osnovi, a u svojstvu predavača realizuju predavanja na određenu temu u cilju poboljšanja i razvoja poslovanja.

Predavač je bila članica UPŽ Srbije, prim dr Ljiljana Bajić Bibić, specijalista interene medicine, diplomirani homeopata i direktorka preduzeća „Nutri Bios“ koja je sa pristunim članicama razgovarala o osnovama zdrave ishrane, blanasiranju obroka, aditivima i pesticidima u hrani, metabolizmu itd.