office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

UPŽ Srbije potpisalo sporazum o saradnji sa Udruženjem poslovnih žena Republike Srpske „Una“

Predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, dr Sanja Popović Pantić je sa Gordanom Lihović, predsednicom Udruženja građana, žena preduzetnica i rukovodilaca preduzeća Republike Srpske „Una“ (Banja Luka, Republika Srpska), potpisala sporazum o saradnji između ove dve organizacije.

Predmet ovog Sporazuma je poslovna saradnja između Udruženja poslovnih žena Srbije i Udruženja „Una“ oko učešća u kreiranju, pripremi i realizaciji različitih projekata, akcija i programa, a sve u svrhu razvitka i podizanja kvaliteta ženskog preduzetništva, razvoja preduzetničkih potencijala žena preduzetnica, mladih u preduzetništvu, nezaposlenih, te jačanja kapaciteta zajednički iniciranih projekata.

Sporazum je potpisan u okviru konferencije u Banja Luci, „Prva konferencija ženskog preduzetništva u Republici Srpskoj“, u okviru koje su dr Sanja Popović Pantić i članice UPŽ Srbije uzele učešće.