office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

UNIKATNE RUKOTVORINE DOSTUPNE I NA INTERNETU

Udruženje poslovnih žena Srbije, u okviru projekta, realizovalo je tokom septembra i oktobra šestodnevne obuke, na kojima je učestvovalo 40 žena iz urbanih i ruralnih sredina nišavskog, jablaničkog, pirotskog i pčinjskog okruga.

Proizvodi učesnica projekta mogu se naći u prodaji u okviru e- kataloga na sajtu Udruženja poslovnih žena Srbije.

Završna konferencija projekta „Osnaživanje žena južne Srbije kroz formiranje klastera starih zanata“ protekla je u znaku izložbe ženskih rukotvorina „Talenat je u našoj prirodi“ na kojoj je svoje proizvode izložilo 11 žena. Projekat je realizovalo Udruženje poslovnih žena Srbije, uz finansijsku pomoć Nemačke agencije za međunarodnu saradnju GIZ.

„Ovo su žene koje se bave ručnim radovima i jako je teška situacija, pogotovo na jugu Srbije, za one koje se bave unikatnim stvaralaštvom. Cilj projekta je da se njihovi proizvodi plasiraju za dalju komercijalizaciju. Naše Udruženje nudi katalog na sajtu za izlaganje proizvoda, ali i prisustvo na najvećoj komercijalnoj platformi Tako lako, koja broji više od 40 hiljada proizvoda iz Srbije, a na kojoj će se naći proizvodi i ovih dama“, kaže Danijela Drača Živković, koordinatorka projekta.

Udruženje poslovnih žena Srbije, u okviru projekta „Osnaživanje žena južne Srbije kroz formiranje klastera starih zanata“, realizovalo je tokom septembra i oktobra šestodnevne obuke, na kojima je učestvovalo 40 žena iz urbanih i ruralnih sredina nišavskog, jablaničkog, pirotskog i pčinjskog okruga. Nakon obuka, sa učesnicama je radila mentorka ekspert iz oblasti dizajna i tekstila, čiji je zadatak bio da radi na razvoju inovativnih idejnih rešenja za nove proizvode.

Izložba ‘Talenat je u našoj prirodi“ je finale projekta sa prikazom konkretnih rezultata, odnosno idejnih rešenja baziranih na starim zanatima pretočenim u upotrebne vrednosti. Proizvodi učesnica projekta mogu se naći u prodaji u okviru e- kataloga Udruženja poslovnih žena Srbije, na sajtu www.poslovnezene.org.rs.

„Moj proizvod su heklane tašne, od pamučnih traka, koje su postale vrlo popularne. To je stari zanat na jedan potpuno novi način, a kroz projekat smo pokazali da stari zanati pružaju mnogo mogućnosti. Projekat je imao cilj da ohrabri žene i mislim da je uspešno završen“, rekla je Ivana Nikolić, učesnica projekta.

Projektne aktivnosti su imale za cilj da doprinesu unapređenju ekonomskog razvoja i da utiču na probleme nezaposlenosti mladih žena u nerazvijenim opštinama na jugu Srbije kroz podršku samozapošljavanju. Osim toga, cilj projekta ogleda se i u stvaranju novih mogućnosti samozapošljavanja i smanjenja migracija iz ruralnih područja kroz osnaživanje žena u preduzetništvu. Radne aktivnosti imale su za cilj da podstiču očuvanje kulturne tradicije, povećanje kvaliteta proizvodnje, kao i mogućnost učestvovanja na domaćem i međunarodnom tržištu.

Izvor: Narodne novine