office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Predavanje na temu „Motivacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“

U organizaciji Udruženja poslovnih žena Srbije, Udruženja poslovnih žena „Sofia“, i preduzeća „Novitas Consult“ d.o.o. iz Šapca, a u prostorijama računovodstvene agencije „Moj računovođa“ održano je jednočasovno predavanje na temu motivacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

O uključivanju osoba sa invaliditetom na tržište rada, o zakonskim obavezama i olakšicama, govorile su diplomirani psiholog Ana Vučinić, i diplomirani ekonomista Dragica Božinović, savetnik preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Novitas Consult“.

„Novitas Consult” d.o.o. iz Šapca je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Radna mesta zaposlenih su prilagođena njihovim mogućnostima, kako bi lakše obavljali radne zadatke.