office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Za dame ima mesta u biznisu

PRIVREDNA komora Srbije i Udruženje poslovnih žena Srbije, uz finansijsku podršku Razvojne agencije Srbije, realizuju projekat „Razvoj MSPP jačanjem pristupa tržištu kroz uključivanje u lance dobavljača, sa akcentom na žensko preduzetništvo“ sa ciljem razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kao i umrežavanja velikih i malih kompanija.

Fokus projekta je na ženskom preduzetništvu, jer iako su dame danas vidljivije u biznisu nego ranije, i dalje nisu izjednačene sa muškarcima. U biznisu u Srbiji je oko 31 odsto žena, ali je potencijal ženskog preduzetništva mnogo veći i predstavlja ozbiljan izvor ekonomskog rasta, privrednog razvoja i novog zapošljavanja.

Privredna komora Srbije velikim brojem aktivnosti teži da afirmiše preduzetništvo žena, promoviše primere dobre prakse, ohrabri i podstakne dame da se upuste u preduzetničke vode o čemu svedoče i aktivnosti projekta „Razvoj MSPP jačanjem pristupa tržištu kroz uključivanje u lance dobavljača, sa akcentom na žensko preduzetništvo“.

Preko interneta lakše do kupaca

Neke od aktivnosti projekta usmerene su na kreiranje onlajn direktorijuma preduzetnica i elektronskog kataloga proizvoda i usluga.

Onlajn direktorijum preduzetnica – http://poslovnezene.org.rs/ za-clanice/direktorijum-clanica/ – „ženska preduzeća“ čini vidljivim potencijalnim lancima dobavljača kao i krajnjim korisnicima, potrošačima. Ova baza preduzetnica obuhvata kontakte 500 preduzeća kojima rukovode žene. Direktorijum je prilagođen svim mobilnim i tablet uređajima, a posetioci mogu da pretražuju preduzeća prema nazivu firme, delatnosti kojom se bavi i mestu sedišta.

Elektronski katalog http://poslovnezene.org.rs/e-katalog/ omogućava jednostavno i brzo informisanje o proizvodima. Promocija proizvoda u formi e-kataloga pruža mogućnost da se prebroje klikovi, na osnovu čega se može uraditi analiza koji proizvod je najinteresantniji ili najtraženiji. Svaki artikal je povezan sa veb-stranicom firme koja nudi proizvod ili uslugu.

Izvor: Objektivno1.rs