office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

UPŽ Srbije na konferenciji „2017 Global Women Leadres Summit“.

Dr Sanja Popović Pantić, predsednica UPŽ Srbije učestvovala je na konferenciji „2017 Global Women Leadres Summit“.

Konferencija je održana u Skoplju, Makednonija, u organizaciji Saveza privrednih komora Makedonije u partnerstvu sa Udruženjem poslovnih žena Makedonije i okupila je više od 300 liderki i preduzetnica iz regiona i sveta.

Glavni zadatak ovog globalnog samita je pokretanje međunarodnog dijalnoga u cilju promocije ženskog liderstva i stvaranje strateških razvojnih politika i mehanizama koji će pozitivno uticati na razvoj ekonomije uz poseban naglasak na ulogu žena na vodećim položajima u tim procesima.