office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Udruženje poslovnih žena u lancu dobavljača Tako Lako

Dr Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena (UPŽ) Srbije, i Marko Ilić, direktor Tako Lako šopa, potpisali su 27. januara u Beogradu sporazum o saradnji, kojim će biti omogućeno uključivanje preduzetnica, članica udruženja u lanac dobavljača ovog e-commerce portala.

Na portalu je trenutno zastupljeno oko 40.000 proizvoda različitih dobavljača. Osim prodaje, preduzetnicama se pruža mogućnost promocije i prezentacije proizvoda, što je bitan preduslov za njihovu vidljivost, unapređenje i razvoj poslovanja.

Kupovinom proizvoda članica UPŽ Srbije, koji su rezultat njihovog dugogodišnjeg i posvećenog rada, direktno se doprinosi većoj održivosti ženskih firmi i nastanku novih, čime se smanjuje nezaposlenost žena. Na taj način se utiče i na razvoj ženskog preduzetništva u Srbiji.

Saradnja je uspostavljena na osnovu strategije društveno odgovornog poslovanja kompanije Tako Lako, a uz dugogodišnje zalaganje UPŽ na uključivanju preduzetnica kao dobavljača u velike trgovinske lance i promociji rodne ravnopravnosti.

Na portalu Tako Lako će se, na početku realizacije sporazuma, predstaviti 11 kompanija, članica UPŽ Srbije, sa tendencijom proširenja asortimana i broja firmi, koje će biti predstavljene u posebnoj sekciji na sajtu www.takolako.com

Tako Lako šop je deo Nelt grupe, organizacionog sistema koji sa sedištem u Srbiji povezuje 3.700 zaposlenih u 11 kompanija u Evropi i Africi.

Izvor: Ekonometar