„Uvođenje rodno senzitivnog upravljanja privredom na lokalnom nivou zajedničkim delovanjem Ženske parlamentarne mreže i Udruženja poslovnih žena Srbije“ - Udruženje poslovnih žena Srbije
office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

„Uvođenje rodno senzitivnog upravljanja privredom na lokalnom nivou zajedničkim delovanjem Ženske parlamentarne mreže i Udruženja poslovnih žena Srbije“

OKTOBAR 2016 – MART 2017

Cilj projekta je razvijanje različitih budžetskih inicijativa lokalnih samouprava za dodelu sredstava za stimulisanje ženskog preduzetništva, što vodi ka lokalnom ekonomskom razvoju, kroz implementaciju rodno odgovornog budžetiranja (GRB) u preduzetništvu.

Projekat će obuhvatiti aktivnosti u tri grada:

  • Kraljevo – 14.11.2016.
  • Zrenjanin – 14.12.2016.
  • Vranje – januar 2017.

Ovakvi modeli budžetskih inicijativa obuhvataju zagovaranje za:

1) Pokretanje rodne statistike prilikom prikupljanja podataka o lokalnim malim/mikro preduzećima (razvrstavanjem podataka o polu)

2) Osnivanje Fonda za podršku ženskom preduzetništvu i samozapošljavanju žena

3) Učešće preduzetnica u lancima dobavljača

Projekat je podržan i od strane ključnih aktera relevantnih za ravnopravnost polova u Srbiji, Ženske parlamentarne mreže. Takođe, velika podrška postoji i od lokalnih udruženja poslovnih žena iz gradova u kojima će se realizovati projekat.

Ovaj projekat finansira Canada Fund.