„Razvoj MSPP jačanjem pristupa tržištu kroz uključivanje u lance dobavljača, sa akcentom na žensko preduzetništvo“ - Udruženje poslovnih žena Srbije
office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

„Razvoj MSPP jačanjem pristupa tržištu kroz uključivanje u lance dobavljača, sa akcentom na žensko preduzetništvo“

SEPTEMBAR 2016 – APRIL 2017

Projekat ima za cilj da podstakne uključivanje MSPP u lance dobavljača velikih kompanija, u oblasti proizvodnje, prerade i trgovine. Osim toga, cilj je i da se unapredi pozicija MSPP na tržištu i podstakne umrežavanje velikih i malih privrednih društava i stvaranje održivog „eko sistema” u domaćoj privredi. U vezi sa tim, aktivnosti projekta će biti usmerene na umrežavanje MSP sa velikim dobavljačim kroz kreiranje baze podataka kao i organizovanje bilateralnih susreta usmerenih na uspostavljanje dugoročne i održive saradnje.

 Ovaj projekat finansira Razvojna agencija Srbije, a realizuje ga Privredna komora Srbije u parnerstvu sa Udruženjem poslovnih žena Srbije.