office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Gordana Đurđević, direktorka i suvlasnica preduzeća “Slovo” iz Beograda

Biti poslovna žena danas u Srbiji je i naporno i lepo. U Udruženju poslovnih žena Srbije sam od 2008. godine i u njemu sam našla veliku podršku ličnom razvoju i razvoju moje firme. To je najveća nacionalna organizacija žena preduzetnica, koja pruža relevantne informacije, edukaciju, umrežavanje, a i lepa nova prijateljstva zasnovana na solidarnosti i etici. Lepo je imati podršku u razvoju Bogom nam datog potencijala. Udruženje poslovnih žena Srbije ima pionirsku ulogu u ovoj oblasti u našoj zemlji i mislim da je pobudilo svest o značaju doprinosa žena ekonomskom razvoju društva.