Ekonomsko osnaživanje žena koje su ostale bez posla starosti 45+ godina - Udruženje poslovnih žena Srbije
office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Ekonomsko osnaživanje žena koje su ostale bez posla starosti 45+ godina

Projekat ima za cilj pružanje podrške ženama suočenim sa gubitkom posla u osetljivom životnom dobu, kako bi se ekonomski i društveno ponovo angažovale. Osnaživanje žena realizovaće se kroz paket specijalizovanih radionica, u kojima će učestvovati najmanje 100 učesnica zainteresovanih za određene vrste obuka. Obuke će biti podeljene u 4 modula, koji će obuhvatiti sledeće teme:

  • Kako da preduzetnice otkriju svoje preduzetničke osobine?
  • Zašto je kreativnost važna u preduzetništvu?
  • Kako do ideje za moj biznis?
  • Šta moj vebsajt treba da sadrži i kako da ga promovišem?
  • Osnove korišćenja drušvenih mreža i interneta; Kako internet može da vam pomogne u promociji?
  • Korišćenje društvenih mreža u promotivne svrhe

Udruženje poslovnih žena Srbije projekat realizuje u saradnji sa Udruženjem „Žene na prekretnici“, sa kojim je tokom 2016. godine potpisalo i memorandum o zajedničkoj saradnji.

Trajanje projekta: decembar 2016 – jun 2017

Projekat finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.