office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Podrška ženskom preduzetništvu na jugu Srbije

Udruženje poslovnih žena Srbije, kao najveća nacionalna organizacija žena preduzetnica, jedan ja od dobrih primera kako se preduzetništvo u Srbiji može permanentno podsticati i unapređivati.

Tako i Udruženje poslovnih žena Vranje, kao deo mreže UPŽ Srbije, sprovodi različite inicijative u cilju podsticanja ženskog preduzetništva u opštinama Vranje, Bosilegrad, Surdulica, Vladičin han i Trgovište.

U decembru mesecu je potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Univerzitetom u Nišu, koji je aktivan član Evropske mreže preduzetništva u Srbiji, čija je misija podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća. Evropska mreža preduzetništva pruža čitavu paletu besplatnih usluga malim i srednjim preduzećima u Srbiji, a sve u cilju njihove internacionalizacije i unapređenja poslovanja.

„Potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Udruženja poslovnih žena Vranje i Univerziteta u Nišu, neće biti samo formalnog karaktera, već pre svega suštinskog, jer nam je svima zajednički cilj da promovišemo preduzetnički duh na jugu Srbije i unapređujemo poslovanje privrednih subjekata“, kaže Tijana Milovanović, predsednica Udruženja poslovnih žena Vranje.

Evropska mreža preduzetništva u Srbiji, već početkom 2017. godine planira da sa Udruženjem poslovnih žena Vranje organizuje nekoliko poslovnih susreta i radionica, u cilju podizanja preduzetničke svesti, kao i kapaciteta firmi za inoviranje i internacionalizaciju.