office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Regionalno i međunarodno umrežavanje

Udruženje poslovnih žena Srbije je regionalnu i međunarodnu saradnju prepoznalo kao jedan od najznačajnijih zadataka za uspešniji rad na svojoj viziji i misiji. Saradnja na regionalnim projektima, brojna učešća na međunarodnim seminarima i konferencijama usmerenim ka ženskom preduzetništvu i njegovom osnaživanju doprinose jačanju mreže saradnika izvan okvira naše države, u cilju ostvarenja budućih aktivnosti i saradnji.

Godine uspešnog rada na projektima od velikog značaja za osnaživanje ženskog preduzetništva, doprinele su jačanju partnerstva i saradnje sa brojnim međunarodnim organizacijama, poput: UN Women, US Embassy for the Republic of Serbia, GIZ, CIPE-Center for International Private enterprise, EEN-Enterprise Europe Network.

Godišnja nagrada „Cvet uspeha za ženu zmaja“ je, od 2009. godine na evropskoj agendi manifestacija koje se organizuju u okviru Globalne nedelje preduzetništva, a koju Evropska unija obeležava u 40 zemalja –SME Week.

Posvećenost Udruženja  poslovnih žena Srbije da osnaži saradnju sa stranim partnerima utvrđuje položaj Udruženja kao najveće nacionalne organizacije koja se bavi promocijom ženskog preduzetništva.

Udruženje poslovnih žena Srbije je 2014. godine postanalo član svetskog Udruženja poslovnih žena FCEM (Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales) koje broji više od 5 miliona članova iz 120 zemalja sa svih 5 kontinenata.

U saradnji sa Evropskom mrežom preduzetništva Srbije (Enterprise Europe Network) UPŽ Srbije je u oktobru 2013. godine bilio organizator međunarodne konferencije „Preduzetnice za novo doba: nove mogućnosti za oživljavanje privrede u regionu“ ujedno i najvećeg skupa preduzetnica u Srbiji do tada.

U septembru 2015. godine, UPŽ Srbije je organizovalo Drugu međunarodnu konferenciju Udruženja poslovnih žena Srbije pod nazivom „Preduzetnice za novo doba: Nove mogućnosti za oživljavanje privrede u regionu“  kaoregionalni skup koji je obuhvatao tri povezana događaja: B2B poslovne susrete u organizaciji Evropske mreže preduzetništva Srbije i podršku EEN-a (Enterprise Europe Network – EEN) Crne Gore, Makedonije, Bugarske i Slovačke, konferenciju o ženskom preduzetništvu uz podršku RCC – Regional Cooperation Council i nacionalnu prezentaciju rezultata regionalnog projekta “Women Entrepreneurship – a job creation engine for SEE” koju je podržao SEECEL – Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Evrope.