office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Edukacija za početnice

Udruženje poslovnih žena Srbije organizuje edukacije za start-up koje su namenjene ženama koje razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa. Te edukacije su fokusirane na procedure vezane za otvaranje firmi kao i na teme koje su relevantne za nove preduzetnice. Tipične teme koje radionice uključuju su:

 • registracija firme
 • pravne, finansijske i poreske obaveze po registrovanju firme
 • državne institucije koje pružaju finansijsku i mentorsku pomoć preduzetnicima
 • upravljanje projektima
 • pisanje biznis plana
 • strateško planiranje
 • pristup fondovima
 • kreditiranja malih i srednjih preduzeća
 • predstavljanje ideja
 • reklamiranje svojih proizvoda
 • korišćenje IT i društvenih mreža za sopstvenu promociju, kao i promociju kompanije, prozvoda, servisa

Žene vlasnice preduzeća takođe mogu imati koristi od obuka i seminara koje organizuje UPŽ. Na obukama koje su organizovane u poslednjih nekoliko godina, već su pokrenute teme porodičnog biznisa, intelektualne svojine, inovacija, korišćenje društvenih mreža…